Har den ena föräldern till minderåriga barn arvsrätt om den andra föräldern avlider?

2 föräldrar äger ett hus, 2 barn under 18 bor på heltid i huset och föräldrarna bor i huset varannan vecka. Vad händer om någon av föräldrarna avlider? Föräldrarna vill ju att den andra föräldern och barnen ska kunna bo kvar i huset alternativt sälja och hitta ngt nytt om det skulle hända något. Vad kan vi göra för att skydda varandra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Bestämmelser som reglerar arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB), och bestämmelser om förhållande mellan barn och förälder hittar du i Föräldrabalken (FB).

För att utreda hur det ligger till i detta fallet behöver jag först och främst veta om föräldrarna är gifta eller inte. Med tanke på att du förklarar att föräldrarna bor växelvis, utgår jag från att det inte rör sig om ett pågående äktenskap.

Vem ärver om ena föräldern avlider?

De som har arvsrätt när en person avlider är i första hand den avlidnes barn, som kallas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om barnen är vid liv när ena föräldern avlider, är det därför alltid de som i första hand har rätt till arvet (1 kap. 1 § ÄB). Skulle föräldrarna däremot vara gifta, har den andra föräldern rätt att förfoga över det deras gemensamma barn skulle få (3 kap. 1 § ÄB). Men som jag tolkar din fråga är det alltså inte fråga om ett pågående äktenskap.

Hur mycket kan du påverka arvet genom testamente?

Ni kan till viss del komma undan detta genom att upprätta varsitt testamente (9 - 10 kap. ÄB). Föräldrarna kan i sådana fall bestämma att den andra föräldern ärver av den avlidnes egendom, och på så sätt ge den andra föräldern rätt till arv. Det är dock viktigt att veta att barnen alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är alltid hälften av en arvinges arvslott. Med andra ord hälften av det arv som i detta fall barnet har rätt till (7 kap. 1 § ÄB).

För att förtydliga begreppet laglott kan jag visa ett exempel:

2 föräldrar har 2 gemensamma barn och är inte gifta. Om ena föräldern avlider och lämnar efter sig 100 000 kr har barnen rätt till 50 000 kr var, som är barnens arvslott. Om den avlidne däremot har testamenterat bort arvet till den andra föräldern, har barnen oavsett rätt till sin laglott. Barnens laglott i exemplet blir 50 000 kr / 2 = 25 000 kr.

I detta fall kan den avlidne på så sätt med säkerhet testamentera bort 100 000 - (25 000 x 2) = 50 000 kr till den andra föräldern.

Detta innebär alltså att den andra föräldern ärver upp till hälften av den avlidnes egendom, om ni upprättar varsitt testamente (så länge det endast är 2 personer som har rätt till arvet).

Vad händer om omyndig ärver?

Som du förklarar är barnen under 18, vilket innebär att de inte får råda över sin egendom på samma sätt som en myndig person (9 kap. 1 § FB). Den som annars råder över barnets egendom är barnets förmyndare, vilket är den som har vårdnaden om barnen, det vill säga ni föräldrar (10 kap. 2 § FB). Om en av er avlider blir den andra ensam förmyndare. Att råda över egendom innefattar då även att köpa, sälja och använda egendomen, som eventuellt huset.

Det är dock viktigt att veta att om summan barnet ärver överstiger ett prisbasbelopp (i år ligger beloppet på 47 300 kronor) kommer dessa pengar behöva överföras till ett bankkonto och endast få användas med överförmyndarens tillstånd (16 kap. 11 § första stycket FB). Överförmyndaren är en person inom varje kommun som jobbar med en sådan typ av tillsyn.

Att ni äger huset tillsammans trots att ni, enligt min uppfattning inte är i ett äktenskap (inte heller sambos), gör alltså att det blir lite komplicerat rent juridiskt om någon av er avlider. Det är även svårt att avgöra eftersom jag inte vet exempelvis hur stora tillgångar ni har och om ni båda äger lika stor del av huset. Mitt råd till dig baserat på omständigheterna är därför att föräldrarna upprättar varsitt testamente.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att vända dig till lawlines juristbyrå för mer specifik rådgivning och utvärdering av just ditt specifika fall.

Hoppas mitt svar klargjorde, och självklart hoppas jag även att ni aldrig hamnar i en sådan situation att du behöver använda dig av mitt svar i praktiken.

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”