Har de nya bestämmelserna angående datalagring i brottsbekämpande syfte gått igenom?

FRÅGA
Det fanns ett lagförslag om en lag som tvingar teleoperatörer att lagra och lämna ut trafikdata vid brottsutredningar. Har den lagen gått igenom eller kommer den att gå igenom?
SVAR

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din spännande fråga!

Det stämmer att nya regler för datalagring klubbades igenom av riksdagen i mitten av juni. Regler om datalagring är inget nytt i den svenska lagstiftningen, men EU-domstolen menade 2016 att dessa regler var alltför omfattande då de i en för stor utsträckning kränkte den personliga integriteten. Regeringen föreslog därför att våra nuvarande lagar angående elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte skulle anpassas efter EU-rätten.

I propositionen så kan man se att man har föreslagit vissa förändringar i redan existerande lagar, närmare bestämt:

- Lagen om elektronisk kommunikation

- Lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober. Du hittar mer information om beslutet på Riksdagens hemsida, om så önskas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen till att återkomma om några fler funderingar skulle dyka upp.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80459)