Har CSN rätt att ta ut påminnelseavgift på 450kr?

Hej.

Är inte csn's påminnelseavgift på 450kr per definition ocker? Oavsett om csn anser sig ha rätten att ta ut en för hög avgift?

/mvh.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida CSN har rätt att ta ut en avgift på 450 kr eller inte. Jag kommer även kort beröra innebörden av brottet ocker.

Vad säger lagen?

Huvudregeln som gäller för påminnelseavgifter finns i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. I fjärde paragrafen i denna lag kan man utläsa att påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse som en borgenär skickar till en gäldenär får vara högst 60 kr.

För just CSN gäller dock andra regler. Dessa regler finner man bland annat i studiestödsförordningen. Av 6:5 studiestödsförordningen framgår att påminnelseavgiften är 450 kr.

Ocker

Ocker definieras i 9:5 brottsbalken (BrB) som när någon vid rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att bereda sig förmån (vinst), som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas. Vidare kan det utgöra ocker att som större kreditgivare bereda sig en ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen (9:5 2 st BrB).

Eftersom att påminnelseavgiften vad gäller CSN är reglerad i lag, och CSN som myndighet inte kan begå brott så kan man inte säga att påminnelseavgiften i sig skulle vara oskälig eller utgöra ocker i brottsbalkens mening.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel gäller att en påminnelseavgift inte får överstiga 60 kr. För just CSN gäller dock ett undantag som innebär att påminnelseavgiften ska vara 450 kr. Det är alltså tillåtet för CSN att ta ut en påminnelseavgift på 450 kr. Avgiften kan inte heller sägas utgöra ocker.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”