Har bröstarvinge rätt till sin laglott?

Hej! Jag blev inte kallad till bouppteckningen, jag är bröstarvinge, min far dog för 2 år sedan fick jag reda på i efterskott han testamenterade bort till en annan vän, vad är mina rättigheter? Har jag rätt till min arvslott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din far gick bort för 2 år sedan, att du först senare fått veta på att han testamenterat bort hela eller en del av arvet till en vän, och att du undrar vilka dina rättigheter är och om du har rätt till din arvslott. Du säger även att du inte kallats till bouppteckningen.

Det framgår inte av din fråga om din far har en efterlevande make/maka, så jag kommer utgå i mitt svar från att din far inte har det.

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott

Den svenska arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som ska tillfalla den avlidnes arvingar enligt den legala arvsordningen om ett testamente inte säger något annat. Halva arvslotten kallas "laglott" och den kan inte testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken).  Den andra halvan är den s.k. disponibla kvoten och kan fritt testamenteras bort.

Jämkning av testamente vid kränkning av laglott

Om en bröstarvinges laglott har kränkts genom ett testamente behöver bröstarvingen jämka testamentet för att ha rätt till sin laglott. Jämkningen kan göras genom ett anspråk mot testamentstagaren eller genom att väcka talan mot honom/henne, inom sex månader från det att bröstarvingen erhöll testamentet (14 kap. 4 § ärvdabalken).

Det framgår inte av din fråga när du har erhållit testamentet. Om det var mindre än 6 månader sedan du erhöll testamentet på det sätt som anges i lagen, så har du fortfarande möjlighet att jämka testamentet och få ut din laglott. Du har förlorat din rätt till laglotten om det har gått mer än sex månader sedan du erhöll testamentet på det sätt som anges i 14 kap. 4 § ärvdabalken.

Om en dödsbodelägare inte kallats till bouppteckningen

Till bouppteckningen ska samtliga dödsbodelägare kallas (20 kap 2§ ärvdabalken). Dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.  Om någon dödsbodelägare däremot inte kallats till bouppteckningen får inte Skatteverket godkänna bouppteckningen (20 kap 9§ tredje stycket ärvdabalken).  

Skatteverket får därför inte godkänna bouppteckningen om du som dödsbodelägare inte kallats till den. 

Sammanfattning 

Du har alltså alltid rätt till din laglott, vilken är halva arvslotten, om du jämkar testamentet i tid. Resten av arvet kan din far testamentera bort hur han vill.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

 

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Vänligen,


My FrostRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”