Har bröstarvingar rätt till efterarv vid testamente till förmån för sambo?

Vi var två sambor. Nu har min man avlidit, som hade två särkullbarn från tidigare äktenskap = enda barnen. Jag Efterlevande sambo har inga barn. Avlidne sambon har testamenterat sina barns laglott till sina barn och kvarvarande kvarlåtenskap (dvs ½) till efterlevande sambon.

När sedan efterlevande sambon har avlidit, har då särkullbarnen någon rätt till efterarv i dennas kvarlåtenskap ? Kan man förhindra efterarvet genom att barnen får skriva på vid bouppteckningen att de är nöjda och fått ut sin del och inte har några krav på efterarv efter fadern?? (Vi tror att det var den avlidnes mening.)

Går det för särkullbarnen enligt lag att avstå från efterarvskrav genom en skriftlig handling eller tar lagen om efterarv över??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns i svensk rätt en testationsfrihet som ger testatorn rätt att efter eget tycke fördela sin kvarlåtenskap. Testationsfriheten är dock inte oinskränkt. En bröstarvinge, dvs. avkomling till den avlidne, har enligt huvudregeln rätt att få ut sin laglott vid arvsfördelningen av kvarlåtenskapen trots att testatorn uttryckt en annan önskan.

Laglotten utgör hälften av det arv som bröstarvingen har rätt till enligt lag, dvs. arvslotten, se 7 kap 1§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Barnen till den avlidne tilldelas lika mycket var av kvarlåtenskapen, se ÄB 2 kap 1§ 2 st. Hälften av denna egendom utgör laglotten och kan inte testamenteras bort.

Särkullbarn har rätt att genast få ut sin laglott, utan att invänta den efterlevande sambons bortgång, se 3 kap. 1 § 1 st. Detta förutsatt att den efterlevande sambons egendom efter bodelningen inte understiger 2 prisbasbelopp, se 18 § 2 st. sambolagen https://lagen.nu/2003:376#R4 .

Eftersom bröstarvingar enbart har rätt till sin laglott i de fall testatorn har valt att testamentera bort resten av kvarlåtenskapen till t.ex. efterlevande sambo resulterar det i att bröstarvingarna då har fått ut allt sitt arv som de är berättigade till och har därmed ingen rätt till efterarv när den efterlevande sambon avlider. Således är det inte nödvändigt med något avsägande av efterarv, även om en sådan möjlighet i andra situationer finns. Vid avsägande av efterarv är det viktigt att det tydligt i avsägelsen framgår att syftet varit att avsäga sig arvsrätten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,


Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”