Har brorsbarn rätt till arv vid upprättande av testamente?

Min sambo hade en halvbror, avliden sedan länge. Denne halvbror har 2 barn i vuxen ålder. Ärver dessa barn min sambo? (Vi har skrivit testamente där vi testamenterar allt till varandra).

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga undrar du om din sambos brorsbarn har rätt att ärva din sambo även om hen skrivit i testamente att personens egendom och tillgångar ska gå till dig?

När jag besvarar frågan besvarar jag den också mot bakgrund av att jag antar att din sambo inte själv har några egna barn, eftersom det inte framgår annat av frågan.


Arvsordning och testamente

För frågor gällande arvsrätt och fördelning av arv regleras Ärvdabalken, ÄB (1958:637).


Fördelningen av kvarlåtenskapen (det som någon äger) från en avliden person i Sverige sker antingen genom arv eller genom testamente. Eftersom det i ert fall finns upprättade testamenten behöver jag inte gå in på hur arvsreglerna i svensk rätt är uppbyggda.Grundläggande om att testamentera sin egendom

Kort sagt har en person rätten att testamentera det personen äger till vem eller vilka den vill, så länge det sker inom de lagliga begränsningarna som finns. 

Har man exempelvis egna barn (i lagtexten kallade bröstarvingar) har man dock inte rätt att testamentera bort allt, eftersom de har rätt till en så kallad laglott. (7 kapitlet 1 § ÄB). Det innebär att de har rätt till en del av det som den avlidne lämnar kvar efter sig.

Har din sambo egna biologiska barn har de därför rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.


Dock utgår jag från att din sambo i ert fall inte har biologiska barn, utan endast en bror som efterlämnat två barn? Om så är fallet har hen ingen skyldighet gentemot broderns barn, utan laglotten är en rätt som endast tillfaller bröstarvingar (biologiska barn) när deras förälder avlidit. Halvbroderns barn kan alltså inte klandra testamentet och kräva ut någonting från det eftersom det är upprättat enligt lagliga bestämmelser. Vad gäller i ditt fall?

Din sambos brors barn kommer alltså inte att ärva henne om hon testamenterar att alla hennes tillgångar ska gå till dig. 

Detsamma gäller i ditt fall om du testamenterat alla dina tillgångar till henne, med antagande att du inte heller har efterlämnat några biologiska barn. Har du biologiska barn har de också rätt till sin laglott och du kan heller då inte testamentera bort allt du äger till din sambo. Kvarlåtenskapen och arvet kommer alltså att utgå enligt testamentet som ni upprättat, eftersom det är okej enligt lagens bestämmelser.


Hoppas detta gav dig vägledning och hjälp i din fråga!


Bästa hälsningar,

Beatrice HultebringRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”