Har BRF rätt att tillträda lägenhet för VVS-underhåll?

2017-07-24 i Bostadsrätt
FRÅGA
Finns det informationsblad, som juridiskt tvingar lägenhetsinnehavaren att ge Brf tillstånd att kunna spola rörsystemet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av bestämmelser i bostadsrättslagen (BRL) vilka typer av reparationer och underhåll som åligger bostadsrättsföreningen, samt när och hur föreningens företrädare har rätt att komma in i lägenheten för att utföra dem.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att hålla lägenheten, marken och huset i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren (7 kap. 4 § BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och de tjänar fler än en lägenhet (7 kap. 12 § BRL). Det är alltså föreningen som ansvarar för sådana reparationer.

Bostadsrättsföreningen har rätt att kräva tillträde till lägenheten för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. Föreningen måste dock se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt (7 kap. 13 § BRL).

Utifrån bostadsrättslagens bestämmelser kan man alltså konstatera att det inte krävs några särskilda informationsblad för att en bostadsrättsförening ska få rätt att tillträda en lägenhet för att utföra underhåll på rörsystemet. Föreningen har nämligen enligt lag rätt att få tillträde för det ändamålet. Eftersom föreningen ska undvika att orsaka olägenheter för bostadsrättshavaren bör dock denne meddelas i god tid i förväg.

Informationsblad är förstås mycket användbara för att förvarna bostadsrättshavaren om att föreningen behöver tillträda lägenheten. Det är dock bostadsrättslagens bestämmelser som juridiskt tvingar bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde, inte själva informationsbladen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94229)