Har bostadsrättsinnehavare underhållsansvar för rost på element?

Rost på element i min lägenhet bör i en bostadsrätt. Fick påpekande vid en statuskontroll. Vems ansvar är det att åtgärda detta. Föreningen eller jag ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar antar jag att elementen fungerar såsom de ska och att rosten på elementen är ytlig. Dessutom antar jag att stadgarna i föreningen inte reglerar underhållsansvaret angående elementen i lägenheterna, eftersom du inte har angett detta.

Vilken lag är tillämplig?

Det är bostadsrättslagen (BRL) som reglerar föreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar.

Har bostadsrättsinnehavare underhållsansvar för rost på element?

Det åligger föreningen att efter ett bostadstillträde hålla lägenheten och huset i gott skick, så länge inte ansvaret faller på bostadsrättshavaren (7:4och 7:12 BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre skick, om inte bostadsrättsstadgarna anger något annat. Reglerna gör ett undantag från bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar genom att innehavaren av bostadsrätten inte ansvarar för reparationer av lägenhetens ledningar för värme, elektricitet med mera. Detta gäller dock bara om föreningen försett lägenheten med sådana ledningar som dessutom tjänar flera lägenheter (7:12 2 st. BRL).

Frågan är dock om rost på element ska underhållas av dig eller av föreningen. Reglerna specificerar inte detta tyvärr. Det som anges i förarbetena till 7:12 BRL är att en lägenhet omfattar rummens golv, väggar och tak, inredning i rummen, glas och bågar i fönster, lägenhetens inner- och ytterdörrar, samt ledningar av olika slag (prop. 1990/91:92 s. 201). Det man kan säga är att även förarbetena inte ger någon vidare vägledning. Högsta domstolen har dock uttalat att underhållsansvaret för en bostadsrättsinnehavare bara sträcker sig till ytskiktet av lägenhetens väggar och golv (NJA 2020 s. 822).

Av det ovan nämnda kan följande sägas. Problem och fel som framkommer på ytskiktet i en lägenhet bör vara bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar. Problem med exempelvis värmeledningar bör ansvaras av föreningen. Eftersom jag antar att elementen fungerar såsom de ska, så bör det inte finnas några fel med elementen som föreningen behöver åtgärda. Om rost bara finns på ytskiktet och kan åtgärdas genom ytliga behandlingar, så bör du som bostadsrättsinnehavare ansvara för detta och inte din förening.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Om rosten är ytlig och om elementen i övrigt fungerar väl, så bör du som bostadsrättsinnehavare ansvara för detta. Detta eftersom en bostadsrättsinnehavare har underhållsansvaret för lägenhetens ytskikt.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000