Har bostadsrättsföreningens rätt att ta ut en avgift för uthyrning i andra hand?

2017-05-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Min bostadsrättsföreningen beviljade tillstånd om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand den 1 januari 2017 för vår bostadsrätt. Som gäller för ett år.Under föreningsstämman i april ändrades stadgarna på så sätt att avgift för andrahandsuthyrning tillkommer. (Enligt Bostadsrättslagen 7kap 14§, sista stycket).Går avgift att tillämpa på redan beviljade andrahandsupplåtelser, eller måste sådan avgift framgå vid den tidpunkt då tillstånd om andrahandsupplåtelse beviljas?Min fråga är alltså om avgiften för andrahandsupplåtelse börjar gälla redan nu, eller om den börjar löpa från och med 2018? (då nytt tillstånd om andrahandsuthyrning beviljas).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Från vilken tidpunkt får bostadsrättsföreningen ta ut avgiften?

Enligt propositionen till den lagändring som lagändringen som instiftade bostadsrättsföreningens rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen enligt 7 kap 14§ Bostadsrättslagen så ska bostadsrättsföreningen ha rätt att ta ut avgiften genom en stadgeändring. Det är alltså från det datum som stadgan träder i kraft som föreningen har rätt att ta ut avgiften, att hyresförhållandet har börjat gälla innan spelar därför ingen roll.

Med vilket belopp?

Enligt sista stycket i bestämmelsen, som du hänvisar till i din fråga, så ska avgiften baseras på det så kallade prisbasbeloppet (vilket för i år är 44’800 kr). Avgiften får högst vara 10% av prisbasbeloppet per år och om hyresförhållandet inte gäller för ett helt år ska avgiften beräknas per kalendermånad som lägenheten hyrs ut under.

Denna formulering tycker jag pekar på att din bostadsrättsförening inte har rätt att ta ut en avgift för tiden innan stadgeändringen trädde i kraft, utan jag anser att avgiften ska sättas ned med 1/12 per kalendermånad som stadgeändringen inte gällde.

Exempel: Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut 4´480 kr i avgift för ett helt år. Om stadgeändringen trädde i kraft i maj så ska avgiften sättas ned med ca.1’860 kr.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

MVH

Måns Lundvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97585)