Har bostadsrättsföreningens rätt att ta ut en avgift för uthyrning i andra hand?

Hej!

Min bostadsrättsföreningen beviljade tillstånd om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand den 1 januari 2017 för vår bostadsrätt. Som gäller för ett år.

Under föreningsstämman i april ändrades stadgarna på så sätt att avgift för andrahandsuthyrning tillkommer. (Enligt Bostadsrättslagen 7kap 14§, sista stycket).

Går avgift att tillämpa på redan beviljade andrahandsupplåtelser, eller måste sådan avgift framgå vid den tidpunkt då tillstånd om andrahandsupplåtelse beviljas?

Min fråga är alltså om avgiften för andrahandsupplåtelse börjar gälla redan nu, eller om den börjar löpa från och med 2018? (då nytt tillstånd om andrahandsuthyrning beviljas).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Från vilken tidpunkt får bostadsrättsföreningen ta ut avgiften?

Enligt propositionen till den lagändring som lagändringen som instiftade bostadsrättsföreningens rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen enligt 7 kap 14§ Bostadsrättslagen så ska bostadsrättsföreningen ha rätt att ta ut avgiften genom en stadgeändring. Det är alltså från det datum som stadgan träder i kraft som föreningen har rätt att ta ut avgiften, att hyresförhållandet har börjat gälla innan spelar därför ingen roll.

Med vilket belopp?

Enligt sista stycket i bestämmelsen, som du hänvisar till i din fråga, så ska avgiften baseras på det så kallade prisbasbeloppet (vilket för i år är 44’800 kr). Avgiften får högst vara 10% av prisbasbeloppet per år och om hyresförhållandet inte gäller för ett helt år ska avgiften beräknas per kalendermånad som lägenheten hyrs ut under.

Denna formulering tycker jag pekar på att din bostadsrättsförening inte har rätt att ta ut en avgift för tiden innan stadgeändringen trädde i kraft, utan jag anser att avgiften ska sättas ned med 1/12 per kalendermånad som stadgeändringen inte gällde.

Exempel: Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut 4´480 kr i avgift för ett helt år. Om stadgeändringen trädde i kraft i maj så ska avgiften sättas ned med ca.1’860 kr.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

MVH

Måns LundvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000