Har bostadsrättsföreningen ansvar för snöröjningen?

Vi är en Brf som skrivit avtal med en enskild firma för snöröjning och sandning under vintern. Firman ska hålla koll på när underhållet behövs. Inget om skadestånd nämns i avtalet. Nyligen missade de sandningen utanför fastighetens portar och en boende halkade och slog sig just där. Om denne riktar skadestånd mot Brf, vad kan hända då? Är Brf skadeståndsskyldigt eller kan firman vara det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att snö och is tas bort från tak på fastigheten vilket framgår av 3 kap 3 § ordningslagen. Detta ansvar kan övergå till någon som trätt i ägarens ställe t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Av förarbetet till lagen framgår dock att hyresgäster i ett hyreshus inte kan träda i fastighetsägarens ställe. Vad som gäller bostadsrättsinnehavare framgår inte specifikt men troligtvis gäller samma som för hyresgäster i hyreshus om det gäller ett flerfamiljshus. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och har därmed ansvar för snöröjningen av taket. Föreningen har även ansvaret för vad som händer om den inte fullgör sin skyldighet.

Vad gäller då om föreningen har anlitat en entreprenör att sköta till exempel takskottning och istappsröjning? Huvudregeln är att det är fastighetsägarens ansvar men fastighetsägaren kan delegera ansvaret till en nyttjanderättshavare eller exempelvis en entreprenör. För att ansvaret ska gå över på entreprenören krävs att det tydligt framgår av avtalet. Ansvaret kan skilja om det är föreningen som beställer arbete vid behov eller om det är entreprenören som ska avgöra när arbetet ska utföras.

Det beror alltså på vad som står i ert avtal när det gäller ansvar för skador osv. Finns det inget i avtalet om skadestånd blir det svårt att få skadestånd från bolaget som ska sköta förvaltningen av er gård.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper KrögerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000