Har boendeföräldern informationsskyldighet?

Jag har nyligen bytt folkbokföringsadress på mina två barn till mammans bostad. Efter flytten kommer barnens post till henne och hon berättar inget för mig. Tandläkartider, läkartider mm. Har påtalat detta och då säger hon bara att jag får fråga om det kommit nåt. Har hon inga skyldigheter att informera mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om vårdnaden om barn, vårdnadshavares och föräldrars rättigheter och skyldigheter m.m. regleras i föräldrabalken (Föräldrabalken).

Av din fråga tolkar jag att ni har delad vårdnad idag med tanke på att du endast nämner adressändringen. Min utgångspunkt i min rådgivning nedan är därför att ni båda är vårdnadshavare, där modern numera är boendeföräldern.

Övergripligt om barnets bästa

Alla situationer som rör barn tar sin grund i vad lagen kallar "barnets bästa". Det är ett begrepp från barnkonventionen och har störst vikt vid alla vårdnadsfrågor. Ett av flera kriterier inom barnets bästa är att främja en god relation mellan barnet och dennes båda föräldrar. Detta är ett kriterium som tas hänsyn till i vårdnadstvister. Den förälder som försvårar en relation till barnet betraktas som sämre lämpad förälder enligt rätten. Du har inte i din fråga indikerat att din relation med barnet drabbas av denna bristande kommunikation men jag vill ändå poängtera att barnets rätt till en god relation till båda föräldrarna är lagstadgad och därmed väldigt viktig för barnet och kan i vissa fall avgöra en vårdnadstvist. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)

Vårdnadshavarens informationsplikt

I och med barnets bästa följer en viss informationsplikt vårdnadshavarna emellan! Boendeföräldern har en skyldighet att lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja relationen, om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl avgörs inte av den ena föräldern, utan tar sikte på allvarligare situationer där informationen skadar barnet t.ex. (6 kap. 15 § 4 st. Föräldrabalken)

Det finns inte lagstadgat vad för information som måste föras vidare till den andre föräldern utan det är upp till vårdnadshavaren att bedöma utifrån den aktuella situationen. En vårdnadshavare får ta brådskande beslut utan att meddela den andra, om situationen kräver det. Det är upp till vårdnadshavaren att avgöra, dock kan det tyckas vara rimligt att meddela om den andre föräldern specifikt frågar efter upplysningar. Något som däremot faller inom informationsplikten är upplysningar om barnets hälsa eller eventuella sjukdomar.

Mitt råd till dig

Upplysningar om barnet hälsa omfattas av informationsplikten. Moraliskt sätt bör absolut den andre föräldern vara delaktig i barnets liv, visa intresse, ringa etc. Men det är upp till boendeföräldern att upplysa om viktig information. Det finns en lagstadgad informationsplikt, inte undersökningsplikt. Det kan anses vara av mindre vikt att meddela att barnet är kallat till tandläkaren, men barnets resultat hos tandläkaren hör till barnets hälsa och bör upplysas om. Sjukhusbesök bör upplysas om. En engagerad förälder vill ha upplysningar om barnets hälsa och välmående i skolan och ska få detta genom boendeföräldern. En bra relation och bra möjlighet till umgänge ska främjas. Exempelvis bör boendeföräldern informera och inkludera den andre föräldern om barnet kommer hem med en lapp från skolan om ett möte med lärare eller information om något skett på skolan. Jag råder dig att diskutera med barnets mamma och framföra dina önskemål. Om det krävs kan du stödja dig på lagen, för den har du bakom dig. Om du möter fortsatt hinder och det går ut över din relation till barnen kan ni alltid kontakta er kommun för hjälp hos familjerätten. Där kan ni ansöka om samarbetssamtal för att komma fram till en lösning.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”