Har bodelningsavtal samma rättsverkan om äktenskapsskillnaden aldrig fullgörs?

2021-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Bodelningen är gjord, jag har blivit utköpt från mitt hus. Nu har vi bestämt oss för att inte skiljas. Vad gäller framöver om jag flyttar tillbaka till mitt hus? Gäller giftorätten eller hur ser vår situation ut i framtiden nu när vi fortfarande är gifta och där en bodelning redan har skett?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur ett (fulländat) bodelningsavtal påverkar äganderättsfördelningen om två makar väljer att inte skiljas. Reglerna om äganderätt i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När upprättas bodelningsavtal?

En bodelning kan som huvudregel genomföras antingen under ett bestående äktenskap eller i direkt samband med en äktenskapsskillnad. Med hänsyn till att ert bodelningsavtal upprättades i nära samband med äktenskapsskillnaden, är det möjligt att fullgöra en bodelning även om en domstol ännu inte har meddelat dom i äktenskapsskillnadsfrågan. Bodelningen har alltså rättsverkan.

Bodelningsavtalets rättsverkan

Ett bodelningsavtal fungerar på samma sätt som ett vanligt avtal, vilket innebär att samma rättsverkningar gäller mellan makarna som om avtalet t ex hade avsett ett förmögenhetsrättsligt avtal. I dessa fall gäller vanliga avtalsrättsliga regler, bl a huvudregeln om att avtal ska hållas. När parterna har undertecknat det är det alltså avtalets bestämmelser som är avgörande för äganderättsfrågan och hur fördelningen av giftorättsgodset ser ut. Eftersom du har blivit utköpt från den aktuella bostaden i och med bodelningsavtalet, har äganderätten övergått helt till din make.

Med hänsyn till att vanliga avtalsregler ska tillämpas, kan bodelningsavtalet alltså som huvudregeln inte ändras såvida ni båda är överens om det. En av parterna kan visserligen vid missnöje om avtalets utformning eller upprättande klandra det aktuella bodelningsavtalet om det upprättats av en bodelningsförättare (17 kap. 8 § andra stycket ÄktB). Det kan t ex handla om att avtalets upprättande inte har följt formreglerna för bodelningsavtal. Värt att notera är dock att det måste föreligga ett faktiskt formfel för att regeln ska bli aktuell. I viss mån kan det också bli aktuellt att diskutera om avtalet kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen, i vilken det då krävs att avtalet, eller villkor däri, anses oskäligt. Det ska då vara fråga om ett avtalsvillkor som otillbörligt gynnar den ena parten framför den andra. Regeln ställer emellertid mycket höga krav på oskälighet för att bli tillämplig, och jag har svårt att se att det föreligger någon grad av oskälighet i ditt fall.

Vad innebär det här för dig?

Om du och din make tillsammans kommer överens om en jämn fördelning av äganderätten kan ni frångå bodelningsavtalet. I annat fall kan du möjligtvis klandra avtalet med stöd av den ovan nämnda klanderregeln, eller angripa den på avtalsrättslig grund. Värt att notera är att om du klandrar avtalet måste ha grund för varför avtalet är oförenligt med reglerna om hur bodelningsavtal upprättas. Enbart det faktum att ni inte fullgjort äktenskapsskillnaden är inte tillräckligt. Som sagt kan ett avtal diskuteras utifrån avtalsrättsliga principer. För att de ska bli tillämpliga krävs dock att avtalet antingen upprättats på ett oskäligt sett, eller att avtalets utformning är oskäligt. Den ovan nämnda avtalsregeln ställer som sagt mycket höga krav.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2900)
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning

Alla besvarade frågor (96475)