Har blivit illa behandlad av en kollega. Är jag skyldig att arbeta tillsammans med denne? Kan chefen omplacera mig?

2019-03-07 i Trakasserier
FRÅGA
Hej!Jag har en kollega som flertalet gånger sagt nervärderande och kränkande saker till mig, då hen tror att jag tycker detta är kul. Jag har påtalat för hen att jag inte accepterar hens beteende, men då blev hen bara aggressiv och hotfull.Detta har hänt vid flertalet tillfällen, även mot kollegor, dock säger dem inget utan bryr sig inte.Jag har mailat och haft möte med min chef angående detta och påtalat att jag känner mig dåligt behandlad och vill inte arbeta ihop med denna personen, då vi jobbar inom vård är det en del dubbelärende jag och denna person har ihop.Igår skrev jag ett mail och då sa chefen att hon håller på och utreder händelsen och jag skall nu idag jobba ihop med denna person och jag vill absolut inte detta, och detta framhöll jag till chefen som enbart svarade: "Tills jag utrett detta och kommit fram till ett beslut så skall du utföra ditt arbete proffisionellt och så gott jag kan, tillsammans med denna personal"Jag påtalade då igen att jag inte kan utföra mitt arbete under rädsla eller proffisionellt med denna kollega.Vilka åtgärder kan jag vidta, kan jag vägra jobba ihop med personalen tills åtgärd sker?Kan min chef placera om mig till annan avdelning pga av hur min kollega beter sig, eller har jag rätt att stanna kvar på avdelningen, jag trivs för övrigt väldigt bra?Tack för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagen säger angående mobbning och våld på arbetsplatsen. Därefter kommer jag att gå igendom vad skyddsombudet ska göra vid brister i arbetsmiljön samt arbetsgivarens omplaceringsrätt. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad säger lagen om mobbning på arbetsplatsen?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § (här). Hot och våld, eller risk för hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Även mobbning på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här).

Om det förekommer mobbning eller kränkande behandling på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att agera, se information från Arbetsmiljöverkets hemsida (länk här).

Våld på arbetsplatsen

Om en anställd gör sig skyldig till våld på arbetsplatsen är det enligt praxis grund för att bli avskedad. Om din kollega skulle vara våldsam mot dig är det alltså allvarligt.

Vad ska skyddsombud på arbetsplatsen göra om det finns brister i arbetsmiljön?

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala det för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen, och har således en i princip ensidig omplaceringsrätt. Denna fria omplaceringsrätt sammanfaller med din avtalade arbetsskyldighet. Huruvida omplaceringen är tillåten beror på arbetsskyldighetens omfattning – det som står i anställningsavtal, ev kollektivavtal, och befattningsbeskrivning. Se information om arbetsskyldighet här.

Det bör innebära att arbetsgivaren kan omplacera antingen dig eller kollegan som betett sig illa mot dig, även om man kan tycka att du inte bör bli omplacerad, då det inte är du som har gjort fel.

Vad du kan göra nu

Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag starkt att du kontaktar denne. Om du är medlem i facket bör du ta kontakt med facket. Om det inte finns någon fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt. Om din kollega skulle hota dig bör du kontakta polisen för vidare rådgivning.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (56)
2019-07-15 Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen
2019-06-28 Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?
2019-05-21 Vad kan man göra om det förekommer mobbning på arbetsplatsen?
2019-05-20 Diskriminerad av arbetsgivare - har jag rätt till ersättning?

Alla besvarade frågor (72111)