FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/04/2018

Har barnets pappa rätt att förbjuda att vi träffar hans släktingar?

Hej.

Jag har gemensam vårdnad av våran 6-åring. Barnets pappa har sagt upp kontakten med hela sin familj. Och han vill inte att jag ska träffa dem heller, och inte vårat barn heller när hen är hos mig. Har han rätten att bestämma detta?

Han försöker påverka barnet så hen tycker illa om sina kusiner etc. så hen ställer sig väldigt tveksam till träffa sina farföräldrar och släktingar.

Tycker det är fruktansvärt att han försöker påverka barnet så negativt om sina släktingar, och vill bestämma över mig.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande förhållandet mellan barn och vårdnadshavare hittar du i föräldrabalken.

Ni har ett gemensam rätt att bestämma över frågor som rör barnets personliga angelägenheter

Huvudregeln vad gäller ert ansvar som vårdnadshavare är att ni gemensamt har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ni ska även gemensamt i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § föräldrabalken). Då ni har en delad vårdnad är utgångspunkten att ni tillsammans tar gemensamma beslut när det gäller barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken). Utgångspunkten i svensk rätt är också principen om barnets bästa, vilket innebär att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Har barnets pappa rätt att bestämma över vilka du eller barnet träffar?

Huvudregeln är att ni, som tidigare nämnt, gemensamt bestämmer över barnets personliga angelägenheter. I de fall ni inte kommer överens så får du inte ta beslut som är av ingripande betydelse ensam. Att barnet får träffa släktingar tillhör dock inte den kategorin och det finns därför ingen reglering som ger pappan rätten att bestämma över vilka barnet ska träffa de dagar som barnet är med dig. Utgångspunkten i svensk rätt är principen om barnets bästa, vilket innebär att alla beslut som rör barnet ska göras utifrån vad som är det bästa för barnet (inte vad som är bäst för föräldern). Om ditt barn inte far illa av att träffa pappans släktingar så finns det inget lagligt stöd för pappan att förhindra att du tar med barnet för att besöka dem.

Pappan har heller ingen rätt att bestämma över dig och vilka du ska träffa. En sådan bestämmanderätt existerar inte under några omständigheter, även om det gäller hans släktingar.

Svaret på din fråga är alltså att pappan inte har en rätt att bestämma över vilka du eller ert barn träffar de dagarna barnet är hos dig.

I de fall som pappan väljer att involvera exempelvis socialtjänst, måste han visa att det inte är att anse som barnets bästa att barnet får träffa släktingarna. Det måste därför finnas mer än hans egna vilja för att han på något sätt ska kunna ta detta vidare.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här

- Boka tid med en jurist för, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”