Har barnbarn rätt till laglott om deras förälder avlidit?

2019-06-21 i Laglott
FRÅGA
Hej Jag har 2barn men en är avliden Den avlidna har 4 barn Tyvärr har kontakten blivit dålig med de 4barnen En av dem har lämnat landet Min fråga Kan jag testamentera min lägenhet till min son utan att de fyra kan ha synpunkter?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

För att kunna svara på din fråga måste vi kika på ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. Det finns ingen bestämmelse som hindrar dig från att testamentera bort din egendom. Det enda hindret som finns är att dina barn alltid rätt till en del av sitt arv, detta kallas laglott (ÄB 7 kap 1 §). Laglotten utgör ½ av hela arvsrätten och inte ½ av någon specifik del av arvet.

Eftersom ett av dina barn har avlidit men har efterlämnat 4 barn så träder dessa in i ditt barns ställe (ÄB 2 kap 1 §). Detta innebär att de 4 barnen har rätt att dela på den laglott som ditt barn hade rätt till. Alltså: din son, som är i livet, har rätt till sin laglott som är 25% av ditt arv och de 4 barnen har rätt till deras förälders laglott som också är 25 % av ditt arv (de delar alltså på 25%).

För dig betyder detta att du kan testamentera lägenheten till din son men de 4 barnen kan ha synpunkter. Om lägenheten är så pass stor del av ditt arv att det skulle vara en del av deras laglott kan de jämka testamentet och då ha rätt till sin laglotts del, (ÄB 7 kap 3 §). Om de inte jämkar testamentet inom 6 månader så kommer de inte ha rätt till sin laglott, (ÄB 7 kap 3 § 3 st).

Sammanfattningsvis så har de 4 barnen möjlighet att ha synpunkter på testamentet om det innebär att deras arv inte är så stor del som deras laglott skulle vara. Som sagt så skulle det krävas att de 4 barnen skulle jämka testamentet för att få ut sin laglott. Du kan såklart testamentera lägenheten till din son ändå. Det finns en chans att antingen de 4 barnen inte kommer jämka testamentet eller så finns det en möjlighet att ditt resterande arv skulle täcka deras laglott och din son skulle ärva lägenheten utan problem. Om det är så att de skulle jämka testamentet skulle din son eventuellt kunna köpa ut deras laglott och på så sätt behålla lägenheten, men det kan jag inte svara säkert på här och nu utan mer information.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Ställ gärna ytterligare en fråga eller hör av dig till vår telefonrådgivning om det är något mer du undrar!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (694)
2019-12-04 Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?
2019-12-03 Vad är det förstärkta laglottsskyddet och när kan det aktualiseras?
2019-11-30 Går det att testamentera bort laglotten?
2019-11-30 arv - barn

Alla besvarade frågor (75291)