Har barnbarn rätt till arv efter morfar?

Hej.

Barnbarn till en morfar, där mamman är avliden, kräver arv för en fastighetsaffär som gjordes för 9 år sedan. Köpare var morfarns hustrus barn. Affären upprättades av Sparbanken enligt konstens alla regler. Morfarn var vid försäljningen frisk & vid sina sinnens fulla bruk. Har barnbarnen rätt att kräva ut arv efter nämnda affär.

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har barnbarnen arvsrätt?

Vilka som har rätt att ärva en avliden regleras i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). De som i första hand har rätt att ärva är bröstarvingar, alltså den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Jag utgår i mitt svar från att barnbarnens morfar inte hade något testamente, men oavsett så har en bröstarvinge rätt till sin laglott, som utgör hälften av vad den skulle ha ärvt utan att något testamente förändrar arvsförhållandena (7 kap. 1 § ÄB).

I det här fallet har mamman, som är dotter till den avlidne, avlidit tidigare. När en bröstarvinge avlider träder dennes bröstarvingar i dess ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Barnbarnen har alltså rätt att ärva det mamman skulle ha ärvt om hon levt.

Har de rätt till arv efter fastighetsaffären?

Jag uppfattar din fråga som att fastighetsaffären var giltig. Utgångspunkten är då att barnbarnen har rätt att ärva sin del av de pengar från affären morfadern hade kvar när han avled. Om köparen sålt fastigheten till underpris kan det dock anses vara en gåva.

I 6 kap. ÄB regleras frågan om förskott på arv. Det den avlidne givit en bröstarvinge innan sin död presumeras vara förskott på arvet, medan som någon annan arvinge fått i gåva anses vara förskott på arvet om omständigheterna visar att det varit gåvogivarens avsikt (6 kap. 1 § ÄB). Som jag uppfattar din fråga är köparen av fastigheten dock inte ett barn till morfadern, och har ingen arvsrätt alls. Då är reglerna om förskott på arv inte tillämpliga.

Barnbarnen har dock rätt till laglott. 7 kap. 4 § ÄB innebär att värdet på en gåva från den avlidne som går att likställa med testamente kan läggas till kvarlåtenskapen. För att en gåva ska kunna likställas med testamente krävs att gåvan syftar till att givaren ska ordna arvet efter sig (NJA 1998 s. 534). Jag uppfattar det som att det inte är fråga om något sådant fall här, utan snarare om ett helt vanligt fastighetsköp.

Sammanfattningsvis har barnbarnen rätt till arv efter sin morfar, men arvets storlek påverkas inte av morfaderns fastighetsaffär.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”