Har barn rätt att själva få sitt studiebidrag?

2020-05-30 i CSN
FRÅGA
Hej jag läsde på https://lawline.se/answers/vad-ska-studiebidrag-ga-till. Att Studiebidrag ska ges till den som är heltidsstuderade och fyller eller har fyllt 16 år. Alltså för att förklara menas detta att enligt lag ska personer som är 16 år eller fyller 16 år och som studerar på hel tid få sitt studie bidrag själv och inte att föräldarna ska ha pengarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Fram till dess att barnet fyller 18 år är det föräldrarna som har rätt till barnets studiebidrag. Utbetalningen sker därmed till barnets vårdnadshavare. Efter att barnet fyller 18 och blir myndigt har hen själv rätt till pengarna. Anledningen till att regleringen ser ut på detta vis är att studiebidraget inte är någon form av månadspeng, utan ett ekonomiskt stöd till familjen som den studerande ungdomen tillhör. Före barnets 18-årsdag bestämmer därför föräldrarna vad studiebidraget ska gå till. Naturligtvis kan föräldrarna bestämma att barnet ska få sitt studiebidrag själv, men det är något som man får komma överens om inom familjen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (60)
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld
2021-01-06 Har man rätt till studiestöd om man inte är svensk medborgare?
2020-12-21 Hur många högskolepoäng behöver jag klara för att få nytt CSN?
2020-08-18 ​Kan du få a-kassa som student under sommaren ifall du förlorat jobbet?

Alla besvarade frågor (88235)