Har barn rätt att kräva försäljning av lägenhet för att få ut sin del av arvet?

Min mamma gick bort nyligen. Hon och sambon upprättade ett testamente som säger att den som överlever den andra ska få fri tillgång till lägenheten. Min mamma har två barn A o B, sambon tre barn c,d och e.

Nu vill jag och mitt syskon ha ut vårt arv och det kan bara ske med försäljning av lägenheten. Har vi rätt att kräva det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att testamentet säger att äganderätten till lägenheten ska gå över till den som överlever den andre, att de helt enkelt testamenterat bort sin del av lägenheten till den andre. Detta kan de ha gjort genom att testamentera med antingen fri förfoganderätt eller full äganderätt.

Ett testamente kan helt lagligt inkräkta på ett barns rätt till sitt arv. Om den avlidne har ett testamente ska detta följas, i största möjliga mån. Ett barn till en avliden har dock alltid rätt att få ut minst sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, med andra ord hälften av vad barnet hade ärvt om det inte hade funnits något testamente (7 kap 1 § ÄB).

För att ha rätt till er laglott måste ni påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från att ni delgivits om detta. Om ni inte gör detta i tid har ni förlorat er rätt till laglott och testamentet kommer att gälla fullt ut. Detta behövs dock bara om lägenhetstestamentet påverkar er rätt att få ut laglotten just.

Testamentet mellan din mamma och hennes sambo ska med andra ord följas och sambon kan få rätt till lägenheten. Ni barn kan alltså inte kräva att få hela er mammas kvarlåtenskap så länge detta testamente är korrekt upprättat, ni har dock alltid rätt att få ut er laglott efter att ha påkallat jämkning. Denna andel har ni rätt att ärva direkt eftersom er mamma inte var gift och ni dessutom är särkullbarn.

Om det krävs att lägenheten säljs för att ni ska kunna få ut er del av arvet så måste detta helt enkelt göras. Ni har som sagt alltid rätt till minst laglotten. Detta gäller även om lägenheten egentligen är borttestamenterad. Ifall det finns en arvskifteshandling där det står hur mycket ni har rätt till kan ni begära handräckning från kronofogden för att få eventuell hjälp med att kräva pengarna.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000