Har barn med anknytningsinvandring rätt att studera och arbeta i Sverige

Situation: En familjefar, medborgare och boende i icke-EU land, har sökt arbete och arbetstillstånd i Sverige som omfattar hans familj. Han har en fru och två barn under 18 år. Sedan har han tre barn som är 19, 22 och 23.

(Vi är medvetna om att det är osäkert ifall migrationsverket kommer räkna dem till familjen men vi hoppas på det då de är ekonomiskt beroende av föräldrarna.)

Fråga: Om pappan och hela familjen får komma till Sverige via hans arbetstillstånd: Har barnen som är över 18 år rätt att arbeta?

Har de rätt att studera? Är det olika regler hurvida man har rätt att läsa SFI, på komvux och på universitet?

På migrationsverkets hemsida står det att hon har rätt att arbeta, men har hon rätt att studera? Till exempel SFI?

Var kan man hitta information om vem som har rätt att studera?

Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person som är medborgare i ett land utanför EU och är familjemedlem till en person med arbetstillstånd kan också få uppehållstillstånd för samma tid. Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner eller ogifta barn under 21 år (5 kap. 3 § utlänningslagen). Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av den person som har uppehållstillstånd för sin försörjning.

Det finns olika krav som måste vara uppfyllda för att kunna läsa SFI, studera på komvux eller universitet.

Vem har rätt att läsa SFI, komvux.

SFI (Svenska för invandrare).

För att kunna läsa SFI ska personen ha fyllt 16 år. Man ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger. Man måste inte ha ett personnummer för att kunna läsa SFI.

Grundskola, gymnasiet.

Barn som vistas i landet med stöd av tidsbegränsade uppehållstillstånd (29 kap. 2 § andra stycket skollagen) har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn (7 kap. 2§ tredje stycket skollagen). Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 10 § första stycket skollagen).

Komvux (Kommunal vuxenutbildning).

Syftet med komvux är bl.a. att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande och ge en god grund för fortsatta utbildning (20 kap. 2 § skollagen).

Vuxna har rätt att delta i komvux från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Personen ska också vara bosatt i Sverige, inte ha de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Med "bosatt i landet" menas att personen ska vara folkbokförd i Sverige enligt folkbokföringslagen (29 kap. 2 § första stycket skollagen). Mer om utbildningen på gymnasial nivå finns här.

Mer information om högskoleutbildning hittar du på Antagning.se

Rätt att arbeta.

Om pappas arbetstillstånd är längre än sex månader kan barnen också få ett arbetstillstånd som ger rätt till arbete i Sverige.

Sammanfattningsvis har barnen rätt att studera i Sverige. Gällande rätt att arbeta beror det på vilken typ av uppehållstillstånd de kommer beviljas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia SichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo