Har barn arvsrätt om faderskapet inte är fastställt?

2021-06-22 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Vi har gjort ett DNA-test online. Det visar sig att min Mamma och Moster har en halvsyster på deras pappas sida. Deras pappa är närmare 100 år men vid livet och han är ej medveten om att deras halvsyster finns. Rent juridiskt, har hon nu rätt till arv? Fader är okänd i hennes födelseattest. Varma Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB).

När det gäller barns arvsrätt så krävs det att faderskapet är juridiskt fastställt. Detta innebär att genetiska band inte är avgörande för rätten till arv. Ett faderskap kan fastställas på olika sätt:

1. Om modern och fadern är gifta blir fadern automatiskt juridisk far till barnet, s.k. faderskapspresumtion (1:1 FB).

2. Fadern skriftligen bekräftar faderskapet (1:3, 1:4 FB).
3. Domstolen fastställer faderskapet i en dom (1:3, 1:5 FB).

Om inga av ovanstående omständigheter föreligger så finns ingen arvsrätt, eftersom föräldraskapet isåfall inte är juridiskt fastställt. Om fadern lämnar en bekräftelse enligt den andra punkten så måste barnet godkänna faderskapet. För att domstolen ska kunna fastställa faderskapet enligt den tredje punkten krävs det att talan har väckts av barnet (3:5 FB).

Sammanfattningsvis gäller att faderskapet måste fastställas juridiskt för att barnet ska ha laglig rätt till arv.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96481)