FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge15/05/2017

Har barn arvsrätt efter sin pappas fru?

Mina barns far har avlidit. Han var omgift. Äktenskapsförord finns. Enl förslag till bouppteckning finns det bara skulder i boet. Då finns det ju inget för barnen att få enl laglotten, eller har jag fel? Men har barnen rätt att ärva änkan när hon går bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur arvet blir om det enbart finns skulder.
Huvudregeln som gäller när barn ska ärva efter sina föräldrar är att en förälder inte kan göra sina barn arvlösa i Sverige. De har alltid rätt att få ut minst laglotten vid ett arv, vilket är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) En arvslott är den totala summan barnet skulle ärvt, om det tillexempel är ett barn utan syskon blir då arvslotten all egendom som finns vid bouppteckningen. Däremot gäller detta enbart om det finns egendomar kvar som kan fördelas. När det bara finns skulder som i det här fallet finns det ingen egendom att fördela och barnen får inte ut något arv.

Arvsrätten från änkan:
Barn ärver efter sina föräldrar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Var föräldrarna gifta med varandra ärver däremot den kvarlevande föräldern allt och barnen får ”vänta” på att få ut hela arvet efter den föräldern, genom ett så kallat efterarv. Detta gäller dock inte när föräldrarna inte är gifta med varandra utan dör en förälder då har barnen rätt att få ut sin andel av arvet direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken)Alltså, om en förälder dör och han eller hon är omgift med en annan partner har barnen rätt att få ut sitt arv direkt och inget lämnas till efterarv. I ditt fall hade då barnen ärvt efter sin far direkt om det funnits egendomar. Detta innebär också att barnen inte har efterarvsrätt mot änkan i det här fallet. Det enda sättet dina barn kan ärva när änkan går bort är om det finns ett testamente som hon har skrivit till förmån för barnen, annars har de ingen arvsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare