FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/06/2020

Har banken rätt att ställa frågor om transaktion som är äldre än 18 månader?

Hej,

Jag har 4 syskon i Sverige och hanterar de flesta ekonomiska transaktioner för hela familjen. mina föräldrar bor i Afrika och vi skickar vanligtvis pengar och varor till dem. banken har nyligen ställt några frågor om mina in och ut banktransaktioner från januari 2019 fram tills idag. Jag kommer inte ihåg alla transaktioner eftersom vissa av dem inte har meddelande, och jag verkar inte se avsändarnas bankinformation i vissa transaktioner. Jag har informerat banken om detta, och om jag kan få hjälp att komma ihåg. men de svarade och sa att jag måste ordna det själv. Jag vet inte vad som kan hända om jag inte kan förklara alla transaktioner? är det också lagligt för banken att fråga mina banktransaktioner för mer än 18 månader sedan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank har rätt att ifrågasätta dina transaktioner samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av dessa frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du behöver på begäran redovisa varifrån pengarna kommer från, genom till exempel kontoutdrag, samt förklara vad pengarna använts till. Detta även om trasaktionerna skett för flera år sedan. Om du inte gör det har banken till exempel rätt att frysa dina konton och i förlängningen avsluta dina tjänster i banken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo