FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott14/12/2019

Har banken rätt att ställa frågor om mitt engagemang i annan bank?

Jag har ett lån hos ica banken (åt min som) och fick sen bättre ränta hos MedMera-bank så få lånade jag pengar där för att lösa lånet på ica. Jag har via ICA-bankens webb skickat skuldebrev och kopia på mina transaktioner (säkert pga av peningtvätt lagen) och det vägrar lösa mitt lån dör de vill att jag styrka massor av andra in- & uttag på mitt swedbankkonto - som inte har att göra med dessa lån - bl.a. varför jag fört över vissa pengar till mitt e-spar, vad jag har betalt vissa grejer till, och de ifrågasätter en insättning på ca 300 000 kr (ett arv) och återkommer bara när jag styrker uppgifter eftersom att det inte räcker.

Har de rätt att göra så här - att jag måste styrka mina in- & uttag på annan bank? Borde det inte räcka med skuldebrevet från medmera + den insättningen på mitt konto, min insättning på deras konto och de inbetalningar jag hittills gjort till medmera?

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga som huruvida banken har rätt att utkräva denna information av dig. Denna typ av frågeställningar regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför ställer banken frågor om mina finansiella engangemang?

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer någon transaktion eller önskad insättning som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke har banken en juridisk skyldighet ett utreda huruvida brott kan misstänkas föreligga. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen).

Vad innebär detta?

Banken har full rätt att utkräva dokumentation från annan bank i det fall du beskriver i din fråga. Banken har all rätt att neka dig att ingå affärsförbindelser men även att utföra enstaka transaktioner om du inte kan framställa tillräckliga bevis som styrker pengarnas ursprung, inkluderat engagemang i annan bank. Detta eftersom bankerna enligt lag har väldigt högt ställda krav på sig i kampen att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du kan visa de aktuella transaktionernas syfte och ursprung kommer problemet att vara löst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo