FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott04/04/2020

Har banken rätt att frysa mina konton?

Hejsan jag har väldigt stora problem med Swedbank. Jag hade varit utomlands i 2 månader och under denna tiden skulle jag redovisa transaktioner på mina konton, men naturligtvis så såg jag eller kunde inte redovisa detta för jag var utomlands. 2 veckor efter jag kom hem så hade Swedbank fryst alla mina konton utan någon förvarning inklusive lönekonto. Jag spelade på casino under denna period och då ville det få in alla insättningar/uttag jag gjort hos dem, men detta kunde ta minst 30 dagar. Hur gör jag? Ska man behöva vara utan pengar och inte kunna betala med sin egen lön på 2 månader? Tycker det hela är väldigt löjligt då jag tycker att det bör ingripa när det väl har bevis för penningtvätt och inte bara låsa kunders konton hur som helst.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som om banken har rätt att ifrågasätta dina insättningar och transaktioner samt frysa tillgångar. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken veta var pengarna kommer från?

Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättsbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund, till exempel genom frysta konton. Däremot är det bankens skyldighet att handla på detta sätt. Min rekommendation är att du försöker samarbeta med banken, genom löpande kontakt, för att på ett snabbare och effektivare vis lösa situationen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”