FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/09/2017

Har avtalspart rätt att frånträda avtalet?

Hej! Vi har ett stall där vi hyr ut stallplatser. Vi skriver självklart alltid avtal med personerna som vill hyra plats innan inflytt. Har de som redan skrivit på avtalet rätt att bryta avtalet när som helst, ca 2 dagar innan inflytt? På kontraktet står 2 månaders uppsägningstid. Avtalet är som sagt redan påskrivet och personen i fråga var helt införstådd med vad som stod i avtalet. Vi har tackat nej till flera som velat ha stallplatsen istället, eftersom avtalet redan var påskrivet från vår sida. Mvh

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Avtalets rättsverkningar
Ett ingånget avtal ska enligt huvudregeln hållas, 1 § avtalslagen, det brukar inom juridiken kallas ”pacta sunt servanda”. Det innebär enligt paragrafen att ett ingånget avtal inte kan brytas, såvida ni inte samtycker till det. Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Svaret på er fråga blir således nej, de som har skrivit på avtalet har inte rätt att bryta det, oavsett hur lång tid det är kvar till inflytt (såvida ni inte reglerat detta i avtalet).

Avtalsbrott
En vägran att fullgöra avtalad förpliktelse utgör ett s.k. avtalsbrott, vilket kan förenas med påföljder såsom skadestånd för de ekonomiska förluster avtalsbrottet medför för er. Om ni förlorar intäkter på grund av att stallplatsen står tom den tid någon annan kunde haft stallplatsen så kan ni göra anspråk på ersättning för dessa. Avtalslagen reglerar inte skadestånd vid avtalsbrott, utan här finner vi stöd i allmänna avtalsrättsliga principer, där utgångspunkten är att ni ska försättas i samma ekonomiska situation som ni hade varit i om avtalet hade fullföljts. Ett avtalsbrott är endast ursäktligt vid händelser som står utanför avtalspartens makt, exempelvis en naturkatastrof, (s.k. force majeure).

Sammanfattning och rekommendation

Personen som har ingått avtalet med er har inte rätt att bryta det, 1 § avtalslagen. Vidare har ni rätt till ersättning så att ni försätts i samma ekonomiska situation som om avtalet fullföljts. Jag råder er till att referera till dessa principer i svaret om ni väljer att konfrontera er avtalspart. Det är till er fördel att avtalet finns dokumenterat och påskrivet, eftersom att ni vid eventuell tvist har bevisbördan för att avtal ingåtts, om er motpart skulle förneka att ni ingått ett avtal.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Om ni upplever att något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att kommentera i kommentarsfältet nedanför svaret. Vid flera juridiska frågor är det bara att höra av er till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning