Har avliden makes syster arvsrätt efter efterlevande make?

Har en äldre syster som är änka. Hon undrar nu om hennes avlidna makes syster har arvsrätt efter henne.

Maken hade inte upprättat något testamente när han avled. Min syster o hennes avlidna make har inga barn.

Min syster vill att enbart hennes syskon skall ärva.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken.

Eftersom din syster och hennes make var gifta och maken inte hade något testamente antar jag att din syster ärvde hela makens kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ärvdabalken). Regeln är till för att skydda den efterlevande maken om den ena maken avlider.

Det finns dock också en regel om rätt till efterarv som innebär att en arvinge till den först avlidne maken som lever vid den efterlevande makens död har rätt till hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ärvdabalken). Efterarvsrätt tillkommer bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons barn. Innebörden av efterarvsrätt kan enklare beskrivas så att en arvinge till den först avlidne maken får vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken dör.

I det här fallet innebär det att den avlidna makens syster har något som kallas efterarvsrätt och hon kommer på så sätt ha rätt att få ut hälften av din systers bo om hon avlider. Hon fick inte det arv hon är berättigad till vid sin brors död utan hon får istället arvet efter brodern om din syster avlider. Det här innebär egentligen inte att makens syster har arvsrätt efter din syster men hon har rätt få ut arvet efter sin bror i efterhand genom efterarvsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000