FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte03/07/2019

Har arvingarna något att säga till om hur arvskiftet ska skötas?

Hej. Vi ska nu ha ett arvsskifte efter min fasters bouppteckning.

Eftersom min far ej är i livet så blir det jag och mina bröder som får hans lott.

Det jag undrar är, är vi dödsbodelägare? Eller bara arvingar?

Har vi nått att säga till om hur vi vill att arvskiftet ska skötas? Om vi önskar att det ska göras av mina 2 andra fastrar som är i livet eller om banken ska få sköta det.

Det är alltså 5 syskon som ska dela på detta, varvid endast 2 är i livet, resterande är 7 barn med avlidna pappor. Alla utom en har godkänt fullmakt för 2 av fastrarna att sköta arvskiftet, den sista som ej godkänt vill att bankenn sköter det. Hur fungerar det juridiskt sett? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Är ni dödsbodelägare?

Ja eftersom ni är arvingar är ni också dödsbodelägare, se 19 kap. 1 § ÄB. Ni är alltså både arvingar och dödsbodelägare.

Hur ska arvskiftet skötas?

Ni som är arvingar kan tillsammans komma överens om hur arvskiftet ska skötas, se 23 kap. 1 § ÄB. Om någon dödsbodelägare (arvinge) inte håller med om hur arvet ska fördelas kan denne ansöka om att rätten ska utse en skiftesman som ska hjälpa till att fördela arvet, se 23 kap. 5 §. Du kan läsa mer om detta här.

Som huvudregel kan ni alltså ni som är dödsbodelägare själva sköta arvskiftet. Ifall någon inte går med på detta kan denna personen ansöka om att rätten ska utse en skiftesman som hjälper till med arvskiftet.

Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare