Har arvingar rätt att komma in i den avlidnes lägenhet?

FRÅGA
Min syster är ensamstående utan arvingar. Hon har tre systrar och en bror.När hon dör har vi då rätt att gå in i lägenheten? Hon har skrivit ett testamente men det innehåller bara hur hennes ägodelar lösöre ska fördelas. Det tar ju tid innan bouppteckningen är klar och vi systrar behöver ju komma in och tömma lägenheten för att tömma och säga upp hyresrätten.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring egendom som en avliden person lämnar efter sig hittar du i ärvdabalken.

Dödsbodelägare ska förvalta egendomen

Ni syskon som är arvingar betraktas som dödsbodelägare och har i uppgift att tillsammans förvalta den avlidnes egendom under den tid som dödsboet utreds. (18 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken) Det innebär att ni som bröstarvingar har du i uppgift att tillsammans företräda dödsboet mot tredje man och ni har rätt att svara och tala i mål som rör dödsboet.

Du har alltså rätt, som dödsbodelägare, att få tillträde till bostaden. Du behöver inget intyg, utan har laglig rätt att komma in i lägenheten och tömma samt säga upp hyresrätten.

Möjlighet att överlåta ansvaret

Ansvaret för att förvalta den avlidnes egendom kan ni överlåta på en bouppteckningsman efter att ansökan har gjorts till rätten av er som dödsbodelägare och en bouppteckningsman har utsetts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll