Har arv som enskild egendom företräde framför Äktenskapsförord?

FRÅGA
Jag och min fru har skrivit på ett äktenskapsförord där bankomedel är enskild egendom och allt annat ska ingå i giftorätten. Vad händer om jag får ett arv där personen i fråga har satt mig som enskild ägare (enskild egendom) vad träder förre? Väger arvets enskilda egendom högre än äktenskapsförord i fråga eller måste jag dela arvet även om det står enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga.

Utgångspunkten i äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild egendom samt egendom som gått i arv och det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Det står inte uttryckligt i lagtext vilken av de olika formerna som har företräde men av den juridiska doktrinen framstår det att om det är föreskrivet att arvet ska vara enskild egendom så är det inte möjligt att ändra det till giftorättsgods. Anledningen är att egendomen är från en tredje person och endast om villkoret förenades med möjligheten för egendomen att omvandlas till giftorättsgods hade det då fungerat.

Slutsatsen blir då att ifall arv är förenat med föreskriften att egendomen ska vara enskild kommer arvet då ha företräde framför äktenskapsförordet om att egendom ska vara giftorättsgods. Du kommer därför inte behöva dela arvet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)