FrågaARBETSRÄTTFackförening 27/02/2022

Har arbetsgivare rätt att ge mindre lön till icke fackligt anslutna?

De fackföreningsanslutna fick ca 20 ,% mer än mig som inte ville betala till socisldemokrayerna. Hade arbetsgivaren rätt till detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om din arbetsgivare har rätt att ge dem fackföreningsanslutna på din arbetsplats 20% mer i lön än vad du då får.

Min utgångspunkt för att besvara din fråga är primärt i lagen om medbestämmande i arbetslivet. I denna lag finns en så kallad positiv föreningsrätt, vilket innebär rätten för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Den negativa föreningsrätten innebär rätten att inte behöva vara med i sådana organisationer och återfinns i artikel 11 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta innebär alltså att du inte på något sätt är tvingad att ingå i den fackföreningen de övriga anställda är anslutna till.

Det jag även tolkar in från ditt avtal är att det finns ett kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden till gentemot facket. Ett kollektivavtal är enligt 23 § lagen om medbestämmande i arbetslivet ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eftersom du inte är medlem i din fackförening är inte du bunden av kollektivavtalet, utan istället råder avtalsfrihet för dig att avtal om andra villkor. För arbetsgivaren gäller annat, nämligen 27 § som konstaterar att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal inte kan med giltig verkan träffa överenskommelser som strider mot avtalet. Alltså får inte din arbetsgivare avtala med dig om sämre avtalsvillkor än kollektivavtalet. Trots detta blir avtalet mellan dig och din arbetsgivare giltigt, men en skadeståndsskyldighet uppstår för din arbetsgivare gentemot facket i enlighet med 54-55 §§. Detta är på grund av att arbetsgivaren inte bryter mot avtalet som de har mot dig, utan ditt avtal med din arbetsgivare innebär att de strider mot det kollektivavtal som de har ingått.

Sammanfattningsvis har alltså arbetsgivaren rätt att ge dig mindre lön än de fackligt anslutna, så länge det följer av ditt anställningsavtal. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig i det fall att ditt anställningsavtal är sämre än det kollektivavtal din arbetsgivare är bunden av. Om det inte finns något sådant kollektivavtal så uppstår inte heller någon skadeståndsskyldighet.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare