FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 23/12/2020

Har arbetsgivare en laglig skyldighet att polisanmäla sexuellt ofredande?

Hej!

Jag jobbar inom kriminalvården, specifikt på en sexualbrottsanstalt. Jag har tidigare blivit utsatt för sexuellt ofredande, även 5 kvinnliga kollegor till blev utsatta av samma man. Vi va 2st som anmälde detta privat. Det min arbetsgivare gjorde va att ge den manliga kollegan ultimatum , att själv säga upp sig eller att bli uppsagd, och han valde att själv gå på dagen.

Till min fråga, har arbetsgivaren skyldighet att från anstaltens sida göra polisanmälan? Finns det lagstöd för att inte göra en polisanmälan? Har arbetsgivaren gjort rätt eller fel?

Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens skyldighet att utreda och motverka sexuella trakasserier

Inledningsvis bör framhållas att arbetsgivaren har ett ansvar för trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar innefattar dels att denne själv inte trakasserar, dels att arbetsgivaren i viss uträckning utreder och motverkar sådana handlingar arbetstagare emellan. Sexuellt ofredande som är aktuellt i ditt fall är en form av trakasseri som omfattas av det straffbara området. Straffansvar kan då göras gällande under de förutsättningar som anges i bestämmelsen. Det är alltså gärningsmannen som blir ansvarig för det sexuella ofredandet (6 kap 10 § andra stycket brottsbalken).

Har arbetsgivaren en skyldighet att göra en polisanmälan när en arbetstagare blir utsatt för sexuellt ofredande?

Arbetsgivaren har inte en inte en laglig skyldighet att polisanmäla sexuellet ofredande. En polisanmälan kan dock ske om det finns tillräckligt bevis som visar på att brottet har begåtts. Som utgångspunkt är det är det målsäganden (den som blir utsatt för brott) som ska göra en anmälan. Arbetsgivaren kan också polisanmäla under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är att målsäganden är villig att medverka i polisens förundersökning. Detta innebär att den som är utsatt för brott ska alltid tillfrågas inför arbetsgivarens polisanmälan. (do.se och skr.se)

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänligen,


Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000