FrågaPROCESSRÄTTDomstol16/02/2020

Har anhöriga rätt att närvara vid förhandling bakom stängda dörrar?

Min dotter ska stå som åklagad i en rättegång. Hon är 20 år. Om det blir bakom lyckta dörrar. Har jag som mamma rätt att vara med då?

Samma fråga om hennes storebror.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om förhandlingen hålls bakom stängda dörrar har endast domstolen och parterna tillträde

Huvudregeln i Sverige är att domstolsförhandlingar är offentliga, vilket innebär att vem som helst får sitta med som åhörare (5 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).

Om rätten beslutar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar har allmänheten inte tillträde till sammanträdet (5 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Det är då endast domstolen och parterna som får befinna sig i rättssalen. I sådant fall har ni som anhöriga ingen rätt att närvara vid förhandlingen.


Rättens ordförande kan tillåta även andra att närvara

Finns det särskilda skäl, kan domstolens ordförande tillåta att även andra personer än parterna får närvara vid en förhandling (5 kap. 3 § rättegångsbalken). Bestämmelsen syftar i första hand till att tillåta en tilltalads föräldrar närvara vid en rättegång, vilket kan vara särskilt angeläget om den tilltalade är ung och vågar vara mer öppen om t.ex. en förälder är närvarande. Det är mer troligt att domstolen låter en förälder, än ett syskon, närvara i ett sådant fall.


Sammanfattning

Om förhandlingen hålls bakom stängda dörrar, har ni som anhöriga ingen rätt till tillträde i rättssalen. Däremot kan rättens ordförande besluta att i sådant fall låta er närvara ändå.

Har du frågor om hur förhandlingen går till rekommenderar jag att du vänder dig till Sveriges Domstolar.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?