Har A rätt att förfoga över efterarvet efter B via testamente eller kommer Allmänna arvsfonden att ta efterarvet?

Mannen A var gift med B 1957-1977 då B avled. Det fanns inga barn, varesig gemensamma eller särkullbarn, varför A ärvde hela boet. B har en bror som är barnlös. Testamente saknades.

A gifte om sig med C. Skilsmässa några år senare.

Efter ytterligare några år senare flyttade A och C ihop som sambo.

Nu har A avlidit och testamenterat hela kvarkåtenskapen till sambo C.

B:s bror har avlidit under tiden. Det finns inga andra kvarvarande arvsberättigade släktingar på B:s sida.

Hur hanteras efrerarvet efter B? Har A rätt att förfoga över det via testamente eller kommer almänna arvsfonden att ta efterarvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det endast finns arvsberättigade efter en av makarna vid den efterlevande makens död ska dessa arvingar ärva allt (Ärvdabalken 3 kap. 8 §). Eftersom det i ditt fall inte finns några arvsberättigade efter B är utgångspunkten att A:s arvingar, om några finns, ska ärva allt efter de båda makarna. Syftet med bestämmelsen är att avskära Allmänna arvsfonden från arv i de fall efterlevande make inte skrivit testamente men det finns arvsberättigade till någon av makarna. A har alltså i denna situation rätt att förfoga över bådas arv via testamente. I och med att A har testamenterat hela kvarlåtenskapen till sambon C har C därmed rätt till hela kvarlåtenskapen, både efterarvet efter B och arvet efter A.

Trots att B inte har några levande arvingar, har alltså Allmänna arvsfonden inte rätt till arvet p.g.a. att A har skrivit ett testamente om att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla C.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000