Har 30§ i gamla förvaltningslagen en motsvarighet i den nya?

FRÅGA
Hej!I tidigare förvaltningslagen 30§ så angavs att man kunde överklaga beslut om avvisning av en överklagan som kommit in för sent. Hittar inte detta någonstans i den nya förvaltningslagen, har detta ändrats eller finns det i en annan lag eller paragraf?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

30 § gamla förvaltningslagen (1986:223) inte har en motsvarighet i den nya (2017:900).

I propositionen till den nya förvaltningslagen (prop. 2016/17:180) framgår att regeringen ansåg att det i förvaltningslagen inte bör tas in några särskilda bestämmelser om överklagbarheten av en viss beslutstyp. Den särskilda utredningen som tillsattes för att behandla lagförslaget samt de flesta remissinstanserna höll med om att det inte fanns något behov av gamla 30 § (jämför punkt 15.2.4 i propositionen). Bestämmelsen kunde faktiskt ställa sig i motsatsförhållande till vad som utvecklats på EU-rättens område de senaste åren. Lagstiftaren valde att ta bort bestämmelsen, och om behov av särskilda regler kring överklagandeförbud skulle komma att uppstå så får nya lagregler stiftas i det sakområdet - inte i förvaltningslagen.
Om det finns en konkret situation bakom din fråga så får du gärna återkomma med mer information. Beroende på omständigheterna kan det vara så att saken fortfarande kan prövas, men jag ber dig som sagt att i sådana fall återkomma med kompletterande uppgifter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig igen!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?