FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/02/2018

Har 14 åring rätt att välja boende själv?

Min dotter på 14 år har bott hos sin pappa och nu vill bo hos mig mamman. Det har varit strul med skola och bråk med pappan, med hög frånvaro mm. Han har fått många anmälningar till socialen. har dottern rätt och välja boende själv? Vi har nu delad vårdnad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (FB), närmare bestämt kapitel 6 om vårdnad, boende och umgänge.

Barn har ingen lagstadgad bestämmanderätt

Ett barn under arton år har ingen rätt att bestämma var det ska bo, oavsett om vårdnadshavarna har delad vårdnad eller inte. Detta är något som ni som vårdnadshavare i först hand ska bestämma.

Huvudregeln är att principen om barnets bästa ska genomsyra alla beslut om vårdnad (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen är den viktigaste inom barnrätten och har en mycket vidsträckt betydelse. Den innebär bland annat att barnets vilja ska beaktas med hänsyn till ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Barnets vilja innebär att barnet kan få större inflytande i beslut vid exempelvis frågor om boende. Det betyder dock inte att barnet har en bestämmanderätt utan endast att hänsyn ska tas till vad barnet vill.

Boendetvist avgörs med utgångspunkt i barnets bästa

Om det är så att ni vårdnadshavare inte kan komma överens om var barnet ska bo så är det rätten som får avgöra i frågan (6 kap. 14 a § första stycket FB). Eftersom en vårdnadsfråga kommer att avgöras med utgångspunkt i barnets bästa så kommer er dotters vilja förmodligen att spela roll när rätten gör en helhetsbedömning av omständigheterna.

Enligt praxis tar rätten stor hänsyn till barnets vilja vid beslut om boendefrågor, när barnet är ca tolv år gammalt och uppåt. Det händer dock ibland att rätten dömer emot barnets vilja om de anser att det kan vara uppenbart oförenligt med barnets bästa. Att det kan anses oförenligt med barnets bästa kan exempelvis innebära att barnet kan komma att utsättas för övergrepp eller på annat sätt fara illa.

Svaret på din fråga är alltså att din dotter inte har en lagstadgad rätt att bestämma var hon vill bo, utan att det är ni som vårdnadshavare som bestämmer det. Kommer ni som vårdnadshavare inte överens om var barnet ska bo tillfaller det rätten att bestämma boende. I rättens bedömning kommer sedan din dotters vilja enligt praxis tillmätas stor betydelse i och med att hon är fjorton år gammal, förutsatt att det inte uppenbarligen strider mot principen om barnets bästa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000