Hantverkarens faktura är mycket högre än vi avtalat - måste jag betala?

FRÅGA
Skulle flytta på min värmepanna hemma. Pratade med rörmockaren som indikerade ett pris i häradet 40tkr efter rot inkl material. Frågade även under jobbet hur vi låg till och han sade att "jag indikerade väl runt 40 tkr". Nu kom fakturan och den var nästan 50 procent högre. Har inget bevis utan endast den muntliga indikationen. Har förståelse för en indikation, men inte att den ska vara över50% fel. Vad göra?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Du kan göra gällande att tjänsten är felaktigt utförd eftersom den avviker från det pris du klart kunnat förvänta dig. Du måste göra rörmockaren uppmärksam på att du anser att tjänsten är felaktigt utförd (reklamera), för att ha rätt att bestrida fakturan. Reklamationen bör ske inom två månader från det att du fick fakturan, se 17 § konsumenttjänstlagen (KtjL). När ett fel i tjänsten föreligger har konsumenten rätt att hålla inne med så mycket av betalningen som motsvarar det överskridande belopp du inte anser att du är skyldig att betala. Du måste alltså betala rörmockaren enligt avtalsenligt pris. Enligt 36 § 2 stycket KtjL ska det avtalade priset inte anses vara högre än 15 % tillägg från det ungefärliga pris rörmockaren angivit. Detta gäller såklart under förutsättningen att rörmockaren inte fått ditt godkännande att utföra tilläggsarbete. Har inget tilläggsarbete skett, men rörmockaren hävdar ändå att priset för tjänsten blev mycket dyrare än vad ni båda från början räknat med, är du ändå inte skyldig att betala mer än det ursprungliga uträknade priset, så länge som rörmockaren underlåtit att underrätta dig om fördyrningen och det är mycket troligt att du hade avbrutit arbetet om du fått reda på fördyrningen, se 6 § 2 stycket och 7 § KtjL.

Ovanstående rättigheter gäller för dig även om er överenskommelse enbart varit muntlig. Om det pris rörmockaren nu begär överensstämmer med vad ett sådant arbete kostar på marknaden kan det såklart vara svårt för dig att argumentera för att ni kommit överens om ett pris som är ca 50 % lägre. Hur som bör du reklamera tjänsten genom att höra av dig till rörmockaren och säga att du anser att fakturan inte stämmer överens med ert avtalade pris, argumentera utifrån konsumenttjänstlagen och betala enbart den summa du anser överensstämmer med er överenskommelse fram till du och rörmockaren har rett ut vad som gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?