Hantverkare som fakturerar mer än avtalat – vad gäller?

FRÅGA
Hur skall vi hantera situationen med en hantverkare som fakturerar betydligt mer än vad offerten anger?Vi fick i våras en offert av en hantverkare om tilläggsisolering och ny fasad + fönsterbyten på vårt hus. Den offererade summan före ROT-avdrag var för hela arbetet 294.200 (ink moms) kr fördelat på arbete 216.000 kr och material 78.200 kr. Beräknat ROT-avdrag i offerten var 64.800 kr. Per mail till byggfirman har vi gjort ett specificerat förtydligande av innehållet i offerten som inte kommenterats av dem vilket vi tagit som accept. Vi har fått tre fakturor under arbetets gång, den senaste igår. De två första på 25.400 kr samt 138.042 kr. Dessa har vi betalt. Den sista på 186.716 kr avser vi bestrida då totalbeloppet , 350.158 kr vida överstiger vad offerten angett. I de hittillsvarande fakturorna har gjorts ROT-avdrag med 63.213 kr. Offerten är således överskriden med drygt 32 %. Arbetet är ännu inte slutfört trots att avtalad tid för arbetet är passerat. Pga detta gör vi själva en del av det som ingick i offerten (målning av carport + slutstrykning av fasad - vilket vi gjort själva löpande under arbetet). Det vi kan acceptera som extra kostnad är att vi tagit ut material till ett värde av 14.482 kr som inte ingick i offerten (material till en altan) och kostnad för fönster på 10.152 kr som ingick i den senaste fakturan och inte ingår i offerten. Hur skall vi hantera situationen nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska hitta informationen i mitt svar finner du här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis finner du en kortare sammanfattning av mitt svar, tillsammans med en rekommendation om hur du bör agera och hur du kan gå vidare i frågan. Senare i texten följer en rättslig analys av relevanta regler i ditt fall. Dessa regler är det inte är möjligt att avvika ifrån för en hantverkare eftersom att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tvingande till konsumenters förmån (3 § KtjL).

Rekommendation och förslag på lösning

Jag råder dig att först och främst försöka diskutera med hantverkaren. Min erfarenhet av sådana här frågor är att det absolut enklaste och bästa lösningen på sådana här problem är att man diskuterar vänligt med motparten och på så sätt kommer fram till en lösning som båda kan vara nöjda med. Går inte detta, rekommenderar jag dig att påtala konsumenttjänstlagens regler som föreskriver att om en hantverkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent som huvudregel. Jag rekommenderar dig också att försöka förhandla så att det ni tvingats göra själv kvittas mot hantverkarens krav.

Sammanfattning av mitt svar

Utgångspunkten i ditt fall är att ifall det är så att hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent. Detta skulle då innebära att du inte behöver betala mer än så, trots att hantverkaren har fakturerat dig mer. Notera dock möjliga undantag från denna huvudregel. Jag råder dig också att spara papper och dokumentation så att du kan bevisa vad som har varit avtalat. Önskar du ytterligare hjälp, t.ex. om hantverkaren väljer att gå vidare med sitt krav, rekommenderar jag dig att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av juridiskt biträde. Önskar du hjälp med detta går det bra att vända sig till vår duktiga juristbyrå. De nås enklast på info@lawline.se.

I vilken roll du har gjort ditt köp är relevant

Jag antar att du gjort ditt köp från hantverkaren privat då du skriver att offerten du fått från hantverkaren avser ditt hus. Det innebär att konsumenttjänstlagen blir tillämplig.

Hantverkaren har en skyldighet att diskutera med dig

Hantverkaren har en rättslig plikt att samtala och diskutera med dig i den mån det behövs och är möjligt. (4 § KtjL). Krävs det tilläggsarbeten som hantverkaren upptäcker under arbetets gång ska han informera dig som köpare om detta och begära instruktioner på hur han ska agera. (8 § KtjL)

Inte tillåtet att överskrida offerten i ditt fall

KtjL reglerar även prisfrågan. Du skriver att offerten ni fått har överskridits med drygt 32 procent. Huvudregeln är att detta är inte tillåtet. Om det är så att hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent. Detta gäller dock inte om någon annan prisgräns har avtalats eller om er hantverkare har rätt till pristillägg. 36 § KtjL

Pristillägg har en hantverkare rätt till endast om denne har utfört tilläggsarbete enligt 8 § KtJL och som jag skriver om ovan eller om tjänsten har fördyrats p.g.a. omständigheter som beror på dig som köpare och som inte hantverkaren borde ha förutsett när ni ingick ert avtal.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (459)
2021-08-04 Reparation hos bilverkstad försenad
2021-08-04 Ofulländad reparation av båtmotor
2021-08-02 Hur bestrider jag ett inkassokrav?
2021-07-29 Renovering av bostad - bekostar byggföretaget annan bostad och hur lång tid får det ta?

Alla besvarade frågor (94627)