Hantverkare fakturerar mig 80% mer än överenskommet - vad gäller?

Hej

Jag har anlitat en hantverkare för en del arbete. Innan gick vi i genom arbetet och tiden för hur lång tid arbetet skulle ta. Företagaren utförde arbetet bra men har fakturerat mig 80% mer än överenskommet. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för vilka rättigheter du har som konsument och sedan för ifall hantverkaren kan fakturera dig mer än överenskommet. Sedan kommer jag att redogöra för vad du kan göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du anlitade hantverkaren i egenskap av konsument. Om du istället anlitade hantverkaren till ditt företag blir svaret annorlunda.

Eftersom din fråga handlar om en konsumenttjänst blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig.

Vilka rättigheter har du som konsument?

Hantverkaren är skyldig att tillvarata dina intressen som konsument och samråda med dig i den mån det behövs och är möjligt, se KtjL 4 §. Ifall arbetet inte är rimligt med hänsyn till priset eller ifall hantverkaren inser att priset kan komma att bli betydligt högre än vad du som konsument räknat med har hen en skyldighet att avråda dig från att utföra arbetet, se KtjL 6 §.

Kan hantverkaren fakturera dig mer än överenskommet?

I första hand gäller det pris som ni har avtalat om. Ifall ni har avtalat om ett definitivt pris är det alltså detta som gäller. Om ni avtalat om ett ungefärligt pris får det ungefärliga priset max överstigas med 15%, alltså inte med 80%, se KtjL 36 §.

Ifall det är så att hantverkaren har utfört tilläggsarbete (arbete som ni inte avtalat om att hantverkaren skulle utföra) eller ifall arbetet har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig kan hantverkaren ha rätt till pristillägg utöver det avtalade priset, se KtjL 8 och 38 §§. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att så skulle vara fallet.

Vad bör du göra nu?

Du har alltid rätt att begära en specificerad räkning av hantverkaren där det tydligt ska framgå vad priset beror på och göra det möjligt för dig att bedöma det utförda arbetets art och omfattning, se KtjL 40 §. Oavsett om ni avtalat om ett definitivt eller ungefärligt pris innan arbetet utfördes har hantverkaren inte rätt att fakturera dig 80% mer än ert överenskomna pris. Därmed bör du höra av dig till hantverkaren och säga att du inte tänker betala mer än vad ni avtalat om. Du kan använda dig av detta svar som stöd för din argumentation. Kom ihåg att KtjL är tvingande vilket innebär att ni inte kan avtala bort de rättigheter som du får genom lagen.

Sammanfattning

Hantverkaren är både skyldig att tillvarata dina intressens, samråda med dig och ifall det finns skäl för det avråda dig från att få tjänsten utförd. Ifall ni har avtalat om ett definitivt pris gäller det priset och ifall ni avtalat om ett ungefärligt pris får det priset max överstigas med 15 %. Hantverkaren har alltså ingen rätt att fakturera dig ett pris om 80% mer än vad ni kommit överens om. Jag rekommenderar dig att höra av dig till hantverkaren och säga att du inte tänker betala mer än avtalat. Till stöd för din argumentation får du gärna använda dig av detta svaret.

Hoppas du fått svar på din fråga och att situationen löser sig för dig! Ifall det uppstår övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo