Hanteringen av skulder vid bodelning

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi står inför en bodeling vid skillsmässa och har två frågor gällande skulder.den första delen gäller när vi köpte vår gemensama fastighet gick en av oss in med uppskjuten skatt från tidigare fastighets försäljning, skulden står då på denna i deklarationen, men är detta något som kan utnyttjas nu vi bodelningen som jag försökt läsa mig till här på er sida belastas denna person med ett minus inför bodelingen och ska därmed då kompenseras med liknande värde, för att ge ett konkret exempel: om skatteskulden är på 70 000:- och vi ägen en bil som är värd 70 000:- kan den personen få bilen och efter det är man på lika nivå och kan börja den "gemensama bodelningen" ?min andra fråga är likadan fast istället för en skatteskuld, är det ett icalån som endast står på en av oss. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer redogöra för huvuddragen beträffande bodelningen och hur skulderna hanteras. Den absoluta huvudregeln är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta betyder att om en make har skulder, så svarar endast han eller hon för dessa. Som make kan du inte, om inget annat avtalats, bli betalningsskyldig för den andra makens skulder.

När det är dags för bodelning ska all egendom som makarna äger, som huvudregel, ingå och allt ska delas lika. All egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). Sålunda ska varje make först få täckning (från sina tillgångar) för sina skulder. Överskottet ska senare läggas till en slags gemensam pott, som sedermera ska likadelas (om inte detta anses vara oskäligt). Om en make har mer skulder än tillgångar, kommer denna make gå in i den gemensamma potten med en summa om noll. I sådant fall delas endast den andra makens överskott.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82572)