Hantering av klienters medel

2015-11-13 i Avtal
FRÅGA
här.Jag äger en webbshop där mina "klienter" kan lägga upp en vara till försäljning.Betalning för varan betalas in till mitt bankkonto- från vilket jag sedan utbetalartill klienten summan minus kostnaden.Fråga: behöver jag något specifikt tillstånd för att hantera min klients pengar ?MvhThomas Schmitt
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänna bestämmelser om avtal finns i avtalslagen, se här. Bestämmelser kring hanteringen av andras medel hittar du i lagen om redovisningsmedel, se här.

Tillstånd att hantera

I svensk rätt finns en oreglerad form av avtal som uppnås genom konkludent handlande. Detta innebär att avtalsparterna inte uttryckligen avtalat om något men beter sig som om ett avtal finns. Detta innebär att parternas agerande, som tydligt visar att det är med på vad som sker, bidrar till att ett avtal anses uppkommit.

Ni kan även ha slutit ett muntligt avtal som är lika bindande som ett skriftligt avtal. För att ett sådant ska anses ha ingåtts krävs att två samstämmiga viljeförklaringar har lämnats. Enklare uttryckt, att parterna nått en överenskommelse och därefter är bundna av sina åtaganden enligt överenskommelsen.

Slutsatsen vad gäller din fråga om tillstånd är alltså att ett avtal antingen anses informellt uppkommit genom ert handlande eller att ni helt enkelt slutit ett muntligt avtal. Det som kan vara problematiskt med dessa typer av avtal är att i efterhand närmare bevisa villkoren. En rekommendation är därför att för tydlighetens skull, närmare reglera din och dina klienters avtalsförhållanden genom att upprätta ett skriftligt avtal.

Lawline har en tjänst som kan vara hjälpsam i din situation vad gäller regleringen av avtalet, se här.

Hantering

Eftersom du tar emot och hanterar medel för någon annans räkning, med skyldighet att redovisa för dem, finns vissa saker att ta hänsyn till. Redovisningsskyldighet innebär att medlen (banktillgodohavanden) direkt ska avskiljas, eller med kortare dröjsmål avskiljas, från din egna förmögenhetsmassa. Dvs ditt egna konto. Föreligger det ett konto där klienternas pengar hålls tillsammans, har de lika rätt i förhållande till sina fordringar. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom det exempelvis vid exekutionsrättsliga åtgärder som vid konkurs, ska vara enkelt att urskilja vad som tillhör vem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1377)
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?
2020-11-20 Kan en butik vägra ta emot kontanter?

Alla besvarade frågor (86387)