Hänsyn till barnets vilja

2016-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min syster och hennes man har nu separerat men det råder fortfarande tvist om vem som ska ha vårdnaden över deras gemensamma barn. Som det ser ut just nu kommer min syster antagligen att vända sig till domstolen eftersom att de inte kan komma överens. Min fråga är om detta utmynnar i rättegång, kommer hänsyn tas till vad barnen tycker?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen Lawline tillhandahåller!

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa alltid vara avgörande vid beslut om vårdnad, umgänge och boende. Med avseende på vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till dess vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Viljan hos ett barn som är tolv år eller äldre brukar i regel tillmättas en avgörande betydelse.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1572)
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge

Alla besvarade frågor (86590)