Handpenning vid oavslutad fasitghetsaffär

FRÅGA
Det gäller en fastighetsaffär, där köparen betalat en handpenning, ca 10 procent av priset. Om köparen vill dra sig ur tillfaller då handpenningen säljaren eller får köparen tillbaka handpenningen?Med vänlig hälsningrmtohlund@gmail.com
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Handpenningen tillfaller dig som säljare (se exempelvis NJA 1974 s. 526) i det vanliga fallet.

Dock kan hänsyn tas till varför säljaren valt att dra sig ur affären. Om det skulle vara pga. en ny omständighet som inte denne hade vetskap om vid ingången av avtalet kan han eller hon ha möjlighet att jämka summan med stöd av 36§ Avtalslagen

Jag hoppas svaret kan vägleda

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll