Handpenning vid icke fullföljt köp

2016-04-18 i Avtal
FRÅGA
Scenario:En privatperson avser köpa en bil hos en bilfirma. Konsumenten överenskommer med bilfirman om att erlägga en handpenning om 10 000 kr för reservation av en specifik bil i högst 2 veckor. Förutsättningen för konsumenten att genomföra bilköpet är uttryckligen att denne lyckas sälja sin nuvarande bil för att därigenom kunna finansiera köpet av den aktuella bilen. Efter 2 veckor har konsumenten fortfarande inte lyckats sälja sin bil, varpå bilfirman vägrar återbetalning av handpenningen samtidigt som firman annonserar ut bilen igen. Vilka rättigheter har konsumenten i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person ingår ett handpenningsavtal med någon utan att reglera vad konsekvenserna blir av att avtalet inte fullföljs brukar man se det som underförstått att köparen ska stå för vissa kostnader, med handpenningsbeloppet som tak.

Den ersättning som säljaren har rätt till ska täcka sådana förluster som hen inte hade haft om något avtal aldrig hade kommit till stånd, detta kallas även för det negativa kontraktsintresset. Det består bland annat av utgifter för förhandling eller vid förberedelse för uppfyllelse av avtalet. Säljaren har även rätt till ersättning för dispositionsförluster, det vill säga sådana förluster som säljaren har på grund av att hen avböjt ett fördelaktigare avtal i förlitan på att det första avtalet kommer att fullföljas. Resterande belopp av handpenningen ska betalas tillbaka till köparen.

Vad som gäller beror på vad som är avtalat mellan köparen och säljaren. Om inget är avtalat så gäller det som står ovan. Liknande gäller även då avtalet säger att hela handpenningsbeloppet ska anses förverkat när ett köp inte fullföljs, svensk rättspraxis har i detta fall inte ansett att avtalet är bindande i högre utsträckning än för att ersätta säljare för ovan nämnda kostnader. Om parterna däremot kommit överens om att hela handpenningsbeloppet ska betalas tillbaka om köparen inte lyckas sälja sin bil så gäller det avtalade.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85316)