Handläggningstider hos Migrationsverket

2016-08-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min fru är gravid i ett krigshärjat land i Afrika. Det är vårat gemensamma barn och jag är född svensk .Och hur gör jag när migrationsverket sviker tidsmässigt? 2år talade dom om. Det strider emot lagen kan jag direkt gå till förvaltningsrätten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte av din fråga vad det är för typ av ärende ni har hos Migrationsverket men då du nämner din fru, att hon är gravid och att hon befinner sig i Afrika så utgår jag i svaret nedan ifrån att det gäller ansökan om uppehållstillstånd.

I Förvaltningslagen, som gäller för förvaltningsmyndigheter såsom Migrationsverket, framgår det av 7 § att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Regeln är öppet formulerad och ger inte klara besked om hur länge handläggningen får ta. Det finns dock en mer preciserad regel i Utlänningsförordningen. I 4:21a framgår där att ärenden som rör uppehållstillstånd på grund av anknytning som huvudregel ska avgöras inom nio månader från det att ansökan gjordes. Där framgår dock även att undantag kan göras från regeln om nio månader om det finns särskilda skäl. Undantaget är främst avsett att användas när det enskilda ärendet är komplicerat men särskilda skäl kan förmodligen även vara andra skäl än detta.

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felbehandlad eller som du anger, ”sviken”, av en myndighet kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO) genom att göra en anmälan. En sådan anmälan kan du göra här. En anmälan kan leda till ett beslut där JO uttalar sig om huruvida myndigheten gjort rätt eller fel. Besluten är inte bindande men brukar i praktiken följas. Det ska dock nämnas att Migrationsverkets långa handläggningstider på överbelastning på grund av den kris som pågår i världen just nu. Detta ska givetvis inte drabba dig/din fru som enskild men det kan ändå påpekas att det tyvärr kan vara svårt för er att påverka handläggningstiderna i detta läge.

Någon talan om att myndigheten tagit för lång tid på sig, en så kallad dröjsmålstalan, kan inte föras i svensk rätt och det går därmed inte att föra talan mot myndigheten eller liknande. Någon möjlighet att direkt vända sig till en förvaltningsrätt eller liknande finns därmed inte.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86862)