Handläggningstid migrationsärende

2016-07-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min man säker att få komma och bo med mig i Sverige. Det ska finnas en klausul i lagen som säger nåt om att man ska få veta nåt konkret efter 9 månader. Har du den paragraf eller klausul eller stycket i migrationslagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglering om migration finns främst i utlänningslagen (UtL) medan utlänningsförordningen (UtF) förtydligar och preciserar den först nämnda lagen.

I UtF 4 kap. 21a § finns den regeln som du var inne på, nämligen att handläggningstiden för ärende om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning skall vara längst nio månader om det inte finns särskilda skäl. Regeln hänvisar till anknytningsgrunderna i UtL 5 kap. 3-3a §§. De särskilda skälen som kan leda till att handläggningstiden förlängs är t.ex. att ärendet är komplicerat eller att sökanden inte har lämnat in tillräckligt beslutsunderlag.

Eftersom migrationsärende är myndighetsutövning blir även förvaltningslagen (FL) tillämplig. Enligt FL 7 § skall varje ärende handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta är ett allmänt krav på handläggning av ärende på svenska myndigheter.

Tyvärr är verkligheten så just nu att handläggningstiderna hos Migrationsverket är särskilt långa. Se här på Migrationsverkets hemsida en estimerad tid till beslut för din typ av ärende.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?