Handläggningstid hos Migrationsverket

2015-12-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Enligt stadgar och förordningar är 9 mån den längsta tiden någon ska behöva vänta på ett beslut om uppehållstilstånd till Sverige. Vi sökte för min pojkvän i augusti 2015. Då uppgav Migrationsverket på sin hemsida att det 5-10 mån väntetid. Nu har dom höjt till 14-21 månader. Min fråga är. Vad kan vi göra för påskynda processen då dom faktiskt bryter mot utlänningslagen och sina egna stadgar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I Förvaltningslagen framgår det av 7 § att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Regeln är öppet formulerad och ger inte klara besked om hur länge handläggningen får ta. Som du anger finns dock en mer preciserad regel i Utlänningsförordningen. I 4:21 framgår där att ärenden som rör uppehållstillstånd pga anknytning som huvudregel ska avgöras inom nio månader från det att ansökan gjordes. Där framgår dock även att undantag kan göras från regeln om nio månader om det finns särskilda skäl. Undantaget är främst avsett att användas när det enskilda ärendet är komplicerat men särskilda skäl kan förmodligen även vara andra skäl än detta.

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felbehandlad av en myndighet kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO) genom att göra en anmälan. En sådan anmälan kan du göra här. En anmälan kan leda till ett beslut där JO uttalar sig om huruvida myndigheten gjort rätt eller fel. Besluten är inte bindande men brukar i praktiken följas. Det ska dock nämnas att Migrationsverkets långa handläggningstider beror på överbelastning pga det som pågår i världen just nu. Detta ska givetvis inte drabba dig/din pojkvän som enskild men det kan ändå påpekas att det kan vara svårt för er att påverka handläggningstiderna i detta läge.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86836)