Handläggningstid för prövningstillstånd i hovrätt

2015-06-17 i Domstol
FRÅGA
Hejsan.Har blivit dömd till dagsböter för skadegörelse på felaktiga grunder som jag ser det.Har överklagat till HR ( begärt prövningstillstånd ).Min fråga är om det finns nån uppskattad handläggningstid för detta tillstånd ?.Tilläggas kan att målet är tämligen enkelt. Tingsrättsförhandlinen tog bara 1 timme totalt.Frågan gäller om jag har rätt att slå sönder en bilruta för att återta stöldgods när jag tagit tjuvarna på bar gärning.Alla inblandade har erkänt de faktiska förhållandena men TR är av den åsikten att jag gjorde mej skyldig till skadegörelse när jag tvingade tjuvarna att återlämna det dom stulit ( dvs jag fick dom att lämna tillbaka detta efter att jag slagit sönder bilens fönster.Vill bara få ett snabbt besked om lagen tillåter detta eller ej.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det enda lagstöd som finns för hur snabbt handläggningen av prövningstillstånd ska ske är 21§ i förordning med hovrättsinstruktion som du hittar här. Där anges endast att frågan ska tas upp så snart det kan ske. Hovrätternas egen målsättning är att det inte ska ta längre tid än tre månader men detta är som sagt bara en målsättning och inget krav.

Vad gäller själva brottet är det svårt att ge ett bra svar med så lite information. Genom att slå sönder bilrutan har du troligen gjort dig skyldig till skadegörelse och detta är också domstolens bedömning. För att undgå ansvar och därmed slippa böter krävs att någon av ansvarsfrihetsgrunderna i brottsbalkens 24:e kapitel (som du hittar här) är uppfyllda. Det finns i särskilda fall en rätt att ta tillbaka stulen egendom, så kallad laga självtäkt, men den rätten innebär inte att du får förstöra annans egendom.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81796)