Handla i bolagets namn innan det är registrerat

2018-09-30 i Bolag
FRÅGA
Jag och mina fyra kompisar har bestämt oss för att bilda ett aktiebolag. Vid den konstituerande stämman bestämdes att jag och 2 av mina kompisar skulle utgöra styrelsen och teckna dess firma var för sig. Efter stämman skickades nödvändiga handlingar in till Bolagverket för registrering av aktiebolaget. Innan bolaget registrerades köpte jag en del kontorsutrustning och uppgav vid köpet att detta gjordes i aktiebolaget namn. Han vill nu ha betalt omgående och vänder sig till mig personligen. Jag anser att köpet skett för bolagets räkning och att det därför är bolaget som skall betala. Han undrar därav nu vem han ska vända sig till för att få betalt och vilken lag som reglerar detta.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

För att börja med den sista frågan, det är aktiebolagslagen (ABL) som reglerar det mesta när det kommer till aktiebolaget.

Rättshandlingar för bolagets räkning

Innan bolaget har registrerat utgör det inte ett rättssubjekt och kan således inte innan registreringen förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det innebär att bolaget inte kan införskaffa kontorsutrustning (2 kap. 25 § ABL).

De som skapar en förpliktelse för bolagets namn före registrering svarar solidariskt för förpliktelsen. Ansvaret faller även på den som tecknat bolagets firma. När väl bolaget har registrerats övergår ansvaret på bolaget, så länge förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter bolagsbildandet (2 kap. 26 § ABL).

Vad det innebär för dig

Jag tolkar det som att bolaget har klarat registreringen och om så är fallet har ansvaret övergått till bolaget. Han som sålde varorna till dig ska således kräva betalt av bolaget. Som jag tolkar det är ni alla firmatecknare och ifall bolaget inte har klarat registreringen vilar ansvarat solidariskt på er alla.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (523)
2019-03-20 Klander av bolagsstämmobeslut om vinstutdelning
2019-03-15 Aktieägares rättigheter och skyldigheter
2019-03-09 Fråga om överlåtelse av aktiebolag. Vad ska man tänka på, och vad gäller om det finns skulder?
2019-03-06 Ansvar vid aktiebolag

Alla besvarade frågor (66969)