FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/02/2018

Handelsbolags ansvarsskyldighet vid skada av deltagare på läger

Hej!

Jag driver ett företag som anordnar sommarläger i programmering för ungdomar och undrar hur läget ser ut ifall en deltagare skadar sig. Just nu har vi ingen policy för sådana händelser och en så länge har det inte inträffat (barnen sitter främst framför datorer) men vi ska expandera vår verksamhet och funderar över vad som händer ifall en olycka inträffar.

Hälsningar,

Ludvig

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Ansvarsskyldighet för handelsbolag

I ett handelsbolag företräder var och en av bolagsmännen bolaget om inget annat har avtalats, 2 kap 17 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL, se https://lagen.nu/1980:1102. Vidare svarar bolagsmännen solidariskt för förpliktelser som uppkommer, 2 kap 20 § HBL.

Skadeståndsanspråk

Handelsbolag är till skillnad från enkla bolag rättssubjekt, vilket innebär att ett skadeståndsanspråk kan rikta mot bolaget i sig eftersom det är en juridisk person. I ett handelsbolag är nämligen alla bolagsmännen kollektivt ansvariga för gemensamma affärer, vilket grundar sig på en förmögenhetsrättslig grundregel.

I det här fallet hade det handlat om ett inomobligatoriskt skadestånd eftersom avtal föreligger för deltagarna på lägret, vilket innebär att det föreligger en möjlighet om att på förhand kan reglera skadeståndet om en deltagare skulle skada sig. Det går inte att helt avtala bort skadeståndslagen, trots om ni skulle t.ex. hävda att deltagande sker på egen risk, 1 kap 1 § skadeståndslag (1972:207), SkL, se https://lagen.nu/1972:207. Skadeståndslagen täcker personskada, vilken ska styrkas med läkarintyg.

Sammanfattningsvis

Av ovan framkommer att ni som bolagsmän i handelsbolaget är solidariskt ansvariga för förpliktelser som skulle uppkomma, vilket täcker in fordran om skadestånd. Ni kan i mångt och mycket avtala om vad som gäller om skadan skulle vara framme, ni kan dock inte avtala bort skadeståndslagen som deltagare kan åberopa vid personskada.

Vill ni ha vidare rådgivning av Lawline går det bra att boka tid hos jurist för 1 699 kr/h ink.moms, se http://www.lawline.se/boka.

Hoppas att ni ficka svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000