Handelsbolag 3 st bolagsmän varav en lyft ut 700 per månad i två år

2020-01-02 i Bolag
FRÅGA
Handelsbolag 3 st bolagsmän varav en lyft ut 700 per månad i två år
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att kort gå igenom vad som gäller för handelsbolag, försöka besvara om det som inträffat är korrekt, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Vilken lag är tillämplig på handelsbolag?

Rörande handelsbolag tillämpas Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (här). Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret, se 1 kap 1 § 1 st Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (här).

Vad gäller angående bolagsmännens rättigheter och skyldigheter?

Huvudregeln är att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal, se 2 kap 1 § 1 st Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (här). Det finns vissa lagrum som gäller om inte bolagsmännen har avtalat om något annat. Men 2 kap 5 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (här), tillämpas oavsett vad bolagsmännen har kommit överens om. Om bolagsmännen inte har avtalat om något annat, tillämpas 2 kap 2-4 §§ (här) samt 2 kap 6-16 §§ (här) Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Av 2 kap 8 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (här) framgår att räkenskapsårets resultat ska delas lika mellan bolagsmännen, men denna bestämmelse kan alltså bolagsmännen avtala bort. Du skriver att en av bolagsmännen har "lyft 700 per månad i två år", det framgår inte om det är 700 kronor eller 700 000 kronor. Att det har gått till på det viset låter lite märkligt, men det framgår inte av din fråga hur handelsbolagets ekonomi ser ut, eller vad bolagsmännen har avtalat om sinsemellan.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan ni även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84290)